Kategoriarkiv: Familiespil

Junior Chef

Junior Chef

Fra: 7 år +
For: 2 – 4 deltagere

Indhold:
 • 1 spilleplan
 • 4 små varebiler
 • 4 store varebiler
 • 2 terninger
 • 32 ordrekort
 • 12 forsikringskort
 • spillepenge
 • 5 jetons
A – Spilidé

I Junior Chef skal hver deltager prøve at gøre sit firma så stort som muligt, dvs. tjene flest penge. Deltagerne kan selv bestemme spillets varighed, enten ved at sætte en bestemt tidsgrænse eller ved at spille, indtil man har nået et bestemt beløb.

B – Forberedelser

Spilleplanen foldes ud, og en af deltagerne får ansvaret for banken. Det bliver hans opgave at udbetale penge, indkræve renter, sælge varebiler, udstede forsikringskort og registrere banklån under spillet. Ordrekortene blandes godt og lægges med bagsiden op på feltet »Ordrekort«. Forsikringskortene blandes og lægges med bagsiden op på feltet »Forsikringskort«.

Bankchefen giver hver spiller kr. 4.000,- som startkapital for hvert firma.

Hver spiller kaster begge terningers og den spiller, som får flest øjne, vælger firma først. Spilleren med næstflest øjne vælger derefter osv. Den, som vælger sidst, skal begynde spillet.

Hvert firma har sin egen farve:
 • IS = GRØN
 • LEGETØJ = BLÅ
 • SODAVAND = RØD
 • CHOKOLADE = GUL

Bankchefen kaster derefter begge terninger. Hvis han får et lige tal, dvs. 2, 4, 6 osv. skal den hvide jeton lægges på feltet »Forår/Sommer« på »Årstidsuret«. Ved et ulige tal, dvs. 3, 5, 7 osv. skal jetonen lægges på feltet »Efterår/Vinter«.

C – Spillet

Man skal først købe en stor varebil, og prisen er kr. 4.000,- Sådan en bil kan anskaffes på følgende måder:

 1. Man kan prøve at slå to ens terninger (f.eks. 2 femmere). Hvis det lykkes, kan man sætte bilen på startfeltet, kaste terningerne igen og flytte det antal felter frem, som øjnene viser. Hvis man ikke slår 2 ens, må man vente til næste gang, det er ens tur.
 2. Man kan købe en stor varebil direkte for kr. 4.000,- placere den på startfeltet, kaste terningerne og flytte frem.
 3. Man kan betale kr. 2.000,- kontant, låne 2.ooo,- kr. af banken, placere uren på startfeltet, kaste terningerne og flytte frem.

Terninger kastes efter tur i urets retning.
I virkeligheden sælges is, sodavand, chokolade og legetøj hele året rundt, men i dette spil kan hvert firma kun sælge sine varer i den mest gunstige årstid.
Is og sodavand sælges i sommerhalvåret.
Legetøj og chokolade sælges i vinterhalvåret.

Man kaster altid to terninger, og hver gang man slår to ens terninger, forandres årstiden. Den, som slår to ens terninger, skal slå igen, før man må flytte. Man kan altså ikke flytte ved to ens terninger, kun årstiden ændres.

D – Forretningsvirksomheden

Hvis en spiller kommer med varebilen på et felt med det samme symbol, som sit firma samtidig på den mest gunstige årstid for firmaet. kan han trække det øverste ordrekort og modtage det højeste beløb, angivet på kortet, fra banken. Kortet skal efter udbetaling lægges tilbage nederst i bunken.

Hver gang en spiller passerer »Start«, modtager han fra banken kr. 1000,- minus kr. 200,- i renter for hver kr. 2.000,- som han skylder banken. Afdrag på banklån skal betales før man kaster terningerne og i beløb å kr. 2.000,- (dvs. kr. 2.000,- 4.000,- 6.000,- og 8.000,-)

Bankchefen registrerer afdragene ved at flytte spillerens runde brik på »Banklån«-tabellen på spilleplanen.

E – Banklån og forsikringer

Man kan højst låne kr. 2.000,- pr. omgang af banken. Bankchefen holder regnskab med hver deltagers gæld ved at flytte spillerens runde brik frem og tilbage på »Banklån«-tabellen – alt efter som man låner eller betaler afdrag. Hvis en spiller tvinges til at låne mere end kr. 8.000,- må man udgå af spillet.

Kommer en spiller på feltet »Forsikringsselskab« kan han vælge, om han vil trække et kort fra forsikringsbunken. Det koster ham kr. 1.000,-. Man tager kortene til sig og lægger dem med bagsiden op og benytter dem, når man får brug for dem.

Der findes i spillet 3 forskellige forsikringstyper:
Brandforsikring
Ulykkesforsikring
Tyveriforsikring

Indtræffer brand, indbrud eller ulykke, lægges det aktuelle forsikringskort tilbage i bunken (nederst), og man slipper for at betale skades-beløbet.

F – Udvidelsesmuligheder

Hvis en deltager ikke har bankgæld, tilstrækkelig kapital, kan han når som helst under spillet købe sig bil nr. 2. Det er en lille varebil af samme farve som firmaet og den koster kr. 2.000,-.

Et firma med 2 varebiler har følgende flyttemuligheder: Enten kan han vælge at flytte én af bilerne det antal pladser, som begge terninger viser, eller som én af terningerne viser.

Med den mindste varebil får man imidlertid kun udbetalt det laveste beløb, som står på ordrekortet. Når en spiller går konkurs, (dvs. hvis han skylder mere end kr. 8.000,-) vil dette firma frit kunne af en modspiller, som selvfølgelig må betale gælden til banken.

Hvis flere er interesseret i at købe det konkursramte firma, skal der holdes auktion, og den højestbydende får firmaet.

G – Genvej

Den, der får et antal øjne. så han kan benytte genvejen (som tæller for et felt) for at komme direkte på et forsikringsselskab, må benytte denne genvej – ellers ikke. Dette betyder, at spillerne hurtigere får mulighed for at tegne en forsikring.

Junior Chef er endnu et spil fra:

Brio

Lignende spil: Matador og Finans

Finans

Finans

I FINANS oplever man spændingen ved at gøre forretninger i et hurtigt skiftende økonomisk klima. FINANS sætter omdømme og kombinationsevne på prøve, og det gælder om at investere på den rigtige måde.

Spillets indhold

Spillet består af:

 • 1 spilleplan
 • kr. 374.000,- 
 • 19 aktier
 • 12 obligationer
 • 18 Finanstidende
 • 42 Børstips
 • 19 skødekort
 • 6 registreringsattester for biler
 • 6 veksler
 • 6 bankkuverter
 • 7 grønne boligejendomme
 • 8 røde forretningsejendomme
 • 3 sorte fabrikker
 • 6 spillebrikker
 • 2 terninger
Antal spillere

Finans kan spilles af 2—6 spillere. En af spillerne passer banken, men såfremt denne deltager ikke ønsker at være med i spillet, kan Finans spilles af 7 personer.

Vinder af spillet

Er den deltager der, efter en aftalt spilletids forløb, har den største formue. Under formue regnes rede penge samt den pålydende værdi (købspris) af aktier, obligationer samt byggegrunde med eventuelle bygninger.

Forberedelserne

Finanstidende og Børstipsene blandes hver for sig og lægges på spilleplanen på de særlige felter mærket FINANSTIDENDE og BØRSTIPS. Hver spiller får udbetalt kr. 13.750 i startkapital, og stiller sin brik på felt nr. 1.

Spillets forløb

Spillere som ikke har bil, slår med én terning, medens spillere som har købt sig en bil, slår med 2 terninger. Man rykker frem lige så mange felter som terningens eller terningernes øjne viser. Alle spillere skal imidlertid stoppe på felt nr. 1 og felt nr. 39, selv om terningkastet giver ret til at rykke længere frem.

Spilleregler

1) Køb af bil
Enhver spiller kan, inden terningerne kastes, købe en bil for kr. 10.000 som betales til Banken, der ved pengenes modtagelse afleverer en Registreringsattest.

2) Køb af byggegrunde og aktier
En spiller kan kun købe byggegrunde og aktier, når han er i Bankens hovedkontor (felterne fra 40 til 53), eller i Bankens filial, felt nr. 17. En spiller må kun købe lige inden terningkast, og der må højst købes én byggegrund og en aktie hver gang.

3) Bebyggelse af grunde
Når en spiller står på felt nr. 12 eller 48, må han bygge på lige så mange af sine grunde han ønsker. Man behøver ikke at eje en hel serie byggegrunde for at få lov til at bygge (f. eks. felterne 16, 18 og 19). Blot man har en af disse grunde, må den godt bebygges.

4) Køb af obligationer
Spillere som kommer på felt nr. 52 eller nr. 53, kan købe en obligation. Når en spiller trækker en Finanstidende med teksten: STOR OBLIGATIONSTRÆKNING, har han lov til at købe en obligation. Efter ham har de andre spillere efter tur også lov til at købe en obligation. BEMÆRK at dette også gælder når en spiller kommer på felt nr. 53, og Finanstidende med teksten: GODE TIDER ligger øverst.

5) Tilbagekøb af aktier og belåning eller tilbagekøb af grunde
besørges af banken. På aktierne og skødekortene er der trykt hvad banken giver for værdipapirerne. Banken køber ikke obligationer. Indløsning af belånte grunde kan ske, når det er spillerens tur, og før terningkast.
Belåning af grund markeres ved at skødekortet vendes med bagsiden op. Har en spiller belånt en grund, kan han ikke kræve leje for denne.
Belåning og salg af grunde, aktier og obligationer spillere imellem er ikke tilladt.

6) Lån ved hjælp af veksel
En spiller som kommer på felt nr. 50, kan låne kr. 10.000,- i banken på en veksel. Spilleren modtager kr. 10.000,- sammen med et gældsbevis på kr. 11.000,-, som skal indløses næste gang spilleren kommer på felt nr. 50.
Hver spiller må kun have én veksel løbende, og en ny veksel bevilges ikke ved samme lejlighed som en gammel veksel indløses.

7) Indsætning af penge i banken
må kun ske når spilleren befinder sig i bankens hovedkontor (felterne 40—53) eller i bankfilialen felt nr. 17. Spillere som kommer på felterne 17 eller 53, modtager 10 0/0 rente af indsat kapital. Spilleren kan kun hæve penge når han er i bankens hovedkontor eller filial.
Indsatte penge opbevares af spilleren selv i en speciel konvolut.

8) Finanstidende
gælder for alle spillere. Når en spiller kommer på et felt med teksten: TAG EN FINANSTIDENDE, skal det øverste kort tages.
Teksten læses højt og kortet lægges tilbage på bunken med teksten opad hvis kortet gælder til næste kort trækkes. I modsat fald lægges det underst i bunken med teksten nedad.

9) Børstips
Når en spiller kommer på et felt med teksten: TAG ET BØRSTIPS, skal han tage det øverste kort og læse teksten højt, hvorefter han gør som der står på kortet.
HUSK, børstips-kort skal altid trækkes når spilleren stopper på felt nr. 39 og på felt nr. 1. Brugte kort lægges underst i bunken.

BEMÆRK: Alle spillere skal først hele spilleplanen rundt en gang før de må tage FINANSTIDENDE og BØRSTIPS.

10) I fængsel
Spillere som kommer på felt nr. 23, skal kaste endnu en gang med 1 terning, og skal blive i fængsel lige så mange gange som terningen viser. Mens han er i fængsel, må han, hver gang det er hans tur, kaste med 2 terninger og hvis han er så heldig at få to ens terninger, må han straks komme ud af fængslet, og flytter det antal felter som terningerne viser. (Spillere uden bil rykker frem efter den ene af terningerne).

11) Virksomhedens overskud
Når spilleren stopper på felt nr. 39, gør han et ekstra terningkast for at bestemme størrelsen af virksomhedens overskud. Banken udbetaler kr. 1.000,— for hvert terningøje. Når FINANS TIDENDE med teksten: GODE TIDER gælder, udbetaler banken det dobbelte beløb. Når FINANSTIDENDE viser DÅRLIGE TIDER, gælder den terning med det mindste antal øjne. HUSK: selv spillere uden bil, kaster med 2 terninger, når man stopper på felt nr. 39.

12) Felt nr. 53
Hvis FINANSTIDENDE med teksten GODE TIDER ligger øverst og en spiller kommer på felt nr. 53, gælder teksten for alle spillere.

13) Trækning af obligationer
Den store trækning af obligationer sker, når en FINANSTIDENDE med denne tekst trækkes. Den lille trækning af obligationer sker, når en spiller kommer på felt nr. 52. 
I den store trækning er gevinsterne: kr. 25.000,-, kr. 10.000,- og kr. 5.000,-.
I den lille trækning er gevinsterne: kr. 10.000,—, kr. 5.000,— og kr. 3.000,-.
Når samtlige spillere har købt obligationer (se punkt 4), trækker banken obligationerne ved at kaste med 2 terninger. Højeste gevinst tilfalder den obligation som har samme nummer som terningernes sammenlagte øjne. Andenpræmien går til den obligation som har samme nummer som den terning der viser mest. Tredjepræmien går til den obligation som har samme nummer som den terning der viser mindst.

14) Om at gå konkurs
Den spiller, som ikke har penge til at betale hvad han skylder væk, går konkurs og udgår af spillet. Hans værdier indløses af banken, og den spiller han skylder penge får dem udbetalt.

15) Den store aktie på 100.000 kroner
Den spiller som ejer aktien på kr. 100.000,- og mindst 1 industrigrund, kan forlange at de andre ejere af industrigrunde skal sælge deres grunde til banken for tilbagekøbspris. Alternativt: En spiller som ejer samtlige aktier i en gruppe forretnings- eller industrigrunde, inklusive fondsaktier, kan forlange at ejere af forretnings- eller industrigrunde indenfor denne gruppe må sælge til banken, såfremt han blot har én grund indenfor denne gruppe.

Tillæg

For de dygtige spillere kan spillet gøres sværere. Når én spiller får en væsentlig bedre stilling end de øvrige spillere, kan disse spillere danne en sammenslutning.

Sammenslutningens stiftelse

Når en spiller lykkes at blive ejer af samtlige industrigrunde eller aktien på kr. 100.000,-, har de øvrige spillere lov til at danne en sammenslutning, med undtagelse af de spillere som måtte sidde i fængsel.

Ved valg eller lodtrækning udnævnes en direktør for sammenslutningen. De øvrige medlemmer betaler kr. 1.000,- til direktørløn, som indtil sammenslutningens opløsning, deponeres i banken.

Medlemmerne overlader derefter alle deres penge, aktier og obligationer til direktøren, men beholder ejendomsretten til grunde og bygninger. Herefter er det direktøren som beslutter hvorledes indtægterne på medlemmernes aktier, obligationer, grunde og bygninger skal disponeres. Direktøren bestemmer således i hvilken udstrækning sammenslutningen skal købe nye værdipapirer, grunde eller bygninger, hvilke køb sker ifølge gældende regler.

Når sammenslutningen er dannet, sætter alle spillere deres brikker på felt nr. 1 og terningkast fortsættes af den spiller der stod for tur. Hver spiller i sammenslutningen spiller med som sædvanlig, med undtagelse af at det er direktøren der tager de økonomiske beslutninger.

Sammenslutningens opløsning

Når direktørens brik har været spilleplanen rundt to gange, opløses sammenslutningen og alle medlemmernes brikker stilles igen på felt nr. 1.

Sammenslutningens beholdning af aktier og obligationer samt de grunde og bygninger som har været anskaffet under sammenslutningen, sælges til banken. Herefter deles kontanterne ligeligt mellem medlemmerne. Først nu har direktøren ret til at hæve sin løn i banken.

Sammenslutningen opløses også hvis den kommer i den situation at den ikke kan betale, hvorefter samtlige medlemmer udgår af spillet. For at dække sammenslutningens gæld, må man også sælge de enkelte medlemmers grunde og bygninger samt disponere over den deponerede direktørløn.

Man bør ikke danne mere end én sammenslutning i hvert spil, med mindre spillerne bliver enige om noget andet.

Alga

Qwirkle

Qwirkle

Fra: 6 år +
For: 2 – 4 spillere
Spilletid: 30 – 60 minutter

Indhold:

108 brikker. (36 x 3)

Målet med Qwirkle:

At placere brikkerne i rækker, så der scores flest mulige point.

Opstilling:

Brug papir og blyant til notering af point.

Placer brikkerne med billedsiden nedad Dette er nu stakken der trækkes fra.

Hver trækker seks brikker og placerer dem således, at de andre spillere ikke kan se billedsiden.
Disse kaldes “spillerens hånd”

Sådan startes spillet:

Spillerne tilkendegiver det største antal brikker, de hver især har fået på “hånden”, med ens kendetegn, enten farve eller billede.

Spilleren med det højeste antal startet spillet. Han/hun skal spille alle disse brikker når spillet startes. Hvis Flere spillere står lige, starter den ældste spiller. Spillet fortsætter i urets retning.

Spillet:

Når det bliver ens tur. kan man vælge en af tre muligheder:

 1. Læg en brik fra på spillefladen. og træk en ny brik fra stakken. så man hele tiden har seks brikker.
 2. Læg to eller flere brikker på spillefladen. Alle brikkerne der spilles fra “hånden”, skal  det mindst et kendetegn til fælles, enten billede eller farve. Brikkerne skal være af en del af en enkelt række, selvom de ikke behøver at røre hinanden. Træk nogle nye brikker fra stakken, så der hele tiden er seks brikker på “hånden”.
 3. Udskift enkelte eller alle brikker på “hånden” til andre brikker fra stakken. Dette kan blive nødvendigt, hvis det ikke er muligt at tilføje brikker til spillet. Læg de brikker til side, der byttet. Træk dernæst nogle nye, og bland derpå de oprindelige brikker stakken.
Sådan udbygges spillet:

Spilleme skiftes efter tur til bakker Alle brikkerne skal kunne sammenkædes med de lagte rækker. Alle brikkerne består af forskellige billeder og seks forskellige farver. Spilleme opbygger rækker ved hjælp af disse billeder og farver. To eller flere brikker, det rører hinanden. udgør enten en række af brikker med samme farve eller en række af brikker med samme farve. Nye brikker, der tilføjes, skal alle have samme kendetegn i (billede eller farve), som den allerede eksisterende række. Ind imellem vil der forekomme steder i spillet. hvor det ikke er muligt at tilføje flere brikker.

En række med billeder må kan kun bestå af en brik i hver farve. F.eks. må en række ned firkanter kun indeholde en blå firkant. en grøn firkant osv.

Ligeledes må en række med farver kun bestå af en brik med hvert billede. F.eks. må en række bestående af gule brikker. kun indeholde en gul firkant, en gul stjerne osv.

Point.

Når der dannes en ny række, scorer man et point for hver brik i rækken. Ligeledes scores et point, for hver brik der tilføjes en allerede påbegyndt række, plus et point for hver af de brikker, der allerede er lagt på.

En brik kan udløse to point. hvis den indgår som en del af to forskellige rækker. Når en række fuldendes med 6 brikker, udløses der 6 Bonus-point.

De seks brikker skal være af enten samme farve og med hvert sit billede, eller med samme billede i hver sin farve.
Rækker med mere end seks brikker er ikke tilladt.
Brikkerne anses Ikke for at ligge på række, hvis de ikke rører hinanden. Se H i den originale spillevejledning.

Sådan sluttes spillet.

Når alle brikker i stakken er brugt op, fortsættes spillet. Den første spiller der får opbrugt alle sine brikker, scorer seks point ekstra, dette slutter spillet.  Vinderen er spilleren med det højeste antal point.

Tips til strategier:

Undgå at rækker, bestående af 5 brikker, da man derved giver en modstander en nem mulighed, for at score mange point. Man opnår flest point, hvis det lykkes at få en brik til at indgå i flere rækker på en gang.

Endnu et sjovt spil fra:

Den Store Musik Quiz

Den Store Musik Quiz

Fra: 12 år +
For: 2 – 5 spillere

Den Store Musik Quiz er et quizspil, som henvender sig til alle musik interesserede.

Der et 1000 spørgsmål i alle sværhedsgrader og til alle aldersgrupper fra 12 år og opefter. Det kan spilles af mellem 2 – 5 spillere – eller hold – og de enkle regler er som følger:

Kategorier
 • Blå – Dansk Musik
 • Gul – Internatonal Musik
 • Rød – pop før
 • Grøn – Dance & Døgnfluer
 • Orange – Rundt om musikken

Spillerne kaster terningen efter tur. Den farve terningen viser svarer til et spørgsmål på kortene, eks.: Blå = Dansk musik.

En spiller stiller spørgsmålet og svarer man rigtigt får man en brik i tilsvarende farve. Svarer man forkert går turen videre til spiller. Det gælder naturligvis om at få en brik i alle farver. Den første spiller der får det har vundet.

Har man en gang svaret rigtigt på en farve eks.: blå og man slår den farve igen, turen videre til næste spiller.
Slår en spiller terningen så den viser det blanke felt, er der Straf.
Den spiller der har stået terningen drejer med flasken.
Og den spiller som flasken peger på (eller den som sidder nærmest) bliver straffet. Spillerne kan indbyrdes selv bestemme straffen. men her er et par eksempler:

Den spiller som flasken peger på skal:
 • Give en omgang
 • Give flaskedrejeren en øl/vand
 • Have frataget en af sine brikker. (tykken ryger tibage i æsken )
 • Springes en omgang over
 • Drikke en genstand
 • Osv. osv.
 • Find selv på flere…

God fornøjelse med den store musik quiz

Ninja turtles Pizza katapult

Teenage ninja turtles pizza katapult

Fra: 6+ år
For: 2 – 4 spillere

Forberedelse

Spillerne får:
1 Kraanq Droid
1 Shredder
1 Fodklan 
1 Turtle (matches med Turtlen i din ende af spillepladen)
1 katapult
4 pizzaer.

Alle spillere placerer deres figurer i deres ende af spillepladen.
Katapulten, og pizzaerne lægges lige udenfor spillepladen.

Spillerne stiller de 3 skurke i deres ende af pladen på et valgfrit sted bag den hvide stiplede linje, men ikke direkte foran Turtlen.

Stil skurkene strategisk, så det bliver svært at ramme dem. De er nemlig målet for spilleren, som sidder overfor dig. Når du har placeret skurkene, må du hverken røre dem eller flytte dem.

Teenage ninja turtles pizza katapult
Spil Ninja Turtles med 4 spillere
 1. Tæl til tre og spillet kan begynde. Affyr din pizza, og prøv at sigte så den rammer skurkene, lad katapulten igen og fyr løs. Hvis du vælter tre skurke i modsat side, inden modstanderen vælter dine tre skurke, så er modstanderen ude af spillet. Men pas på at du ikke vælter modstanderens Turtle, for så er du selv ude af spillet. Hvis dette sker, venter din modstander på modsat side til finalespillet.
 2. Du må lade og affyre dine egne pizzaer, ELLER modstanderens som sidder overfor. Du må ikke bruge pizzaer fra spillerne til højre eller venstre for dig.
 3. Du må ikke vælte skurkene foran spillerne til højre eller venstre for dig men kun skyde mod skurkene i din modsatte side.
 4. Når to spillere er ude af spillet, skal de sidste to spille mod hinanden i finalen.

Affyr IKKE andre genstande fra katapulten end dem, der medfølger til dette spil. Det er farligt at skyde med andet end pizzaerne.

Travspillet V65

Travspillet med V65

for: 2-6 deltagere
fra: 10 år
spilletid: ca. 2 timer

Driv din egen travstald!
I travspillet V65 køber du heste for at træne og konkurrere med dem, og i hvert løb står gevinstpenge på spil; taktiske omkørsler og fornuftig kørsel i opløbet Kan føre dig til sejr – og lidt held vil ikke skade.
Du kan også vinde penge ved at Satse på den rigtige hest, eller oven i købet hente puljen hjem på en V65:er. Travspillet hvor selv en outsider kan sejre og spillets vinder ikke er fundet før sidste løb er kørt. Spænding og underholdning, ganske som i virkeligheden.

Indhold.

1 spillebræt
6 hestebrikker
6 plastikfødder
46 træningskort
37 travkort
20 hestekort
20 nummererede hestemærker
36 indsatsbrikker, 6 i hver farve
36 markeringsskjul, 6 i hver farve
6 V65-kort
6 banklånebeviser
1 travprogram
1 totalisatorplade
1 odds- og uddelingstabel
1 speciel travterning, nummereret 2-3-3-4-4-
1 almindelig terning
samt spillepenge i forskellige værdier.

Bemærk: Spillereglerne kan forekomme omfattende ved første gennemlæsning, med de er udformede dels så de skal være så letfattelige som muligt og dels således at man kan begynde at spille direkte og efterhånden som man læser reglerne. Det er altså ikke nødvendigt at gennemlæse og forstå alle reglerne inden spillets begyndelse, men man læser reglerne frem til første stjerne, derefter gøres som reglerne angiver, så læser man igen, frem til næste stjerne og så fremdeles.
Enkelt, eller hvad?

Forberedelser 

a) Skil forsigtigt alle kortene fra hinanden- Bland træningskortene for sig og travkortene for sig og læg kortbunkerne på deres respektive pladser på spillebrættet. b)Vælg en spiller til at passe banken. “Bankøren” giver hver spiler:

 • et V65-kort
 • en hestebrik og en plastikfod i den farvespilleren har valgt (“Staldfarven”)Hestebrikken stikkes ned i plastikfoden. (Er der3 spillere, får hver 2hestebrikkerog er der 2 spillere får hver 3 hestebrikker).
 • 6 indsatsbrikker i staldfarven
 • 6 markeringsskjul i staldfarven
 • spillepenge i forskellige størrelser. Hvis der der er 4, 5 eller 6 spillere, skal hver spiller have 35.000.-. Hvis der er 3 spillere skal hver spiller have50.000,-, og hvis der er 2 spillere skal hver spillerhave 65.000,-c) Den øvrige spilleudrustning sorteres af bankøren og opbevares her indtil videre.
Travspillets gang – en sammenfatning

En komplet spillerunde foregår på følgende måde:

Først afholdes der auktion over visse af hestene. De indkøbte heste skal senere optrænes af spillerne, hvorved de mere eller mindre kan forbedre hestenes chancer i løbene. Der køres to løb i første omgang, hvorved spillerne i hvert løb satser på de heste de tror kan vinde.

Efter hvert løb udbetales gevinst og indsatsbeløb. Derefter må hver spiller beholde en hest og skal derefter sælge de øvrige tilbage tilbanken. Der afholdes endnu en auktion og to nye løb. Efter spillet må spillerne kun beholde en hest og skal sælge de øvrige til banken. Herefter afholdes ny auktion og så køres de sidste løb. Spillerne sammentæller nu sin kontante beholdning og den som har flest penge har vundet. Spillet har altså fire hovedelementer, som vender tilbage i en vis orden.

De fire hovedelementer er:
1) auktion
2) træning
3) indsats, og
4) konkurrence.

Nedenstående følger en mere fyldig information om de forskellige kort.

Træningskort: Disse kort optages når man bevæger sig langs trænings- banen øverst på spillebrættet. Ifølge træningskortene kan man enten få eller komme af medpenge (mest det sidste) og hestenes form kan enten forbedres eller forværres. Bemærk at træningskort altid er individuelle, d.v.s. de gælder kun for den hest som får kortet (hvis der da ikke står noget andet på kortet).

Bemærk også, at hvis man trækker et kort, hvorpå der står “Udbrydning”eller “Pådrivning”, skal disse kort ikke vises til de øvrige spillere, men gemmesunder de respektive hestekort for senere at bruges i selve løbet. De øvrige træningskort skal dog vises til de øvrige spillere.

Travkortene: Disse kort kan man tage op under selve løbet. Afhængigt af selve travkortet, kan det gå bedre eller værre og hvis man er rigtig uheldig, kan man risikere at blive diskvalificeret og må udgå af løbet.V65-kortene: På disse kort markerer hver spiller efterhånden hvor mange vindere han eller hun prikker ind i løbet. Prikker man 5 eller til og med 6 rigtige vindere indvinder man penge!

Bank-lånebeviser: Skulle en spiller komme i pengebekneb, må han eller hun låne i banken med et beløb som svarer til det som er anført på kortet eller kortene (man kan godt tage flere kort).
Renten betales efter hvert løb, indtil lånet er tilbagebetalt.

Hestekort: På hvert hestekort står hestens navn, nummer, og nominelle eller laveste pris.Desuden er der anført om hestens formindikation. Denne formindikator kan omfatte hele skalaen fra 5- til 5+ (dvs. maksimalt 6 trin). De fleste hestekort er dog på den laveste del af denne skala.

Formindikatoren viser, hvornår man skal lægge til (eller trække fra) på travterningen når hest og kusk flyttes, dvs. den viser, hvor god hesten er. Jo højere tal på formindikatoren, jo bedre er hesten i et løb og dermed også bedre eller større chancer for at vinde. Formindikatoren påvirkes dels af træningen og dels af resultatet i løbet.Formindikatoren kan aldrig blive højre end den højeste værdi og aldrig lavere end den laveste værdi.

Formindikatoren er enkel de fungerer på følgende måde:
Hvis formindikatoren står på 2+, tillægger man et felt, hvis travterningen viser en 2’er, men følger travterningen, hvis den viser 3, 4 eller 5.
Hvis formindikatoren står på 3+, tillægger man et felt hvis travterningen viser en 2’er, eller3’er, men følger travterningen, hvis den viser 4 eller 5.
Hvis formindikatoren står på 4+ tillægger man et felt, hvis travterningen viser en 2’er, 3’ereller 4’er, men følger travterningen, hvis den viser en 5’er.
Hvis formindikatoren står på 5+, tillægger man altid et felt, uanset hvad travterningen viser.
Hvis formindikatoren står på 0, skal man altid følge travterningen. Hvis formindikatoren står på 5-, følger man travterningen, hvis den viser en 2’er, 3’ereller 4’er, men fratrækker et felt hvis den viser en 5’er.

En hest som endnu ikke har trænet eller deltaget i løb, begynder altid med laveste værdi på formindikatoren. En hest som derimod har trænet og/eller deltaget i løb, beholder den opnåede værdi på formindikatoren, også selvom den sælges tilbage til banken og senere sælges til ny ejer. For den ny ejer kan hesten måske blive endnu bedre -eller værre, hvem ved . . .

1. Auktion

Det første man altid gør, efter at have fuldført forberedelserne, er at holde auktion over en del af hestene.

 • a) Bankøren finder hestekortene med numrene fra 1 til 12. De øvrige hestekort lægges indtil videre bort.
 • b) Bankøren lægger kortene med hestene, som skal på auktion, foran sig(rækkefølgen er underordnet). Han trækker nu et vilkårligt kort og begynder auktionen. Åbningsbuddet (= laveste pris) ses på hestekortet. Mindste spring i buddene er på + IOO.
 • c) Hvis der er 4, 5eller 6 spillere, skal hver spiller købe 2 heste. Er der 3 spillere, skal hver spiller købe 4 heste. Er der 2 spillere skal hver spiller købe 6 heste.
 • d) Auktionen fortsætter til alle spillerne har fået det antal heste de ønsker. Hvis ingen giver bud, på den hest auktionarius har ude, lægger bankøren kortet nederst i bunken og trækker et nyt kort. Så snart en hest er købt, skal køberen betale tilbanken.
 • e) Når auktionen er ovre, giver bankøren hver spiller de numre som svarer til de indkøbte heste (samme nummer).
2. Træning

Inden første løb kan afholdes skal hestene trænes.

 • a) Alle spillere sætter et at sine markeringsskjul ved laveste tal på formindikatoren, på alle sine hestekort.
 • b) Spillerne placerer nu sine nummererede hestemærker på feltet mærket STALD længst tilvenstre på træningsbanen. Slå nu med den almindelige terning, den som opnår højst point vinder! Resten af spillet fortsætter herefter i rækkefølge højre om.
 • c) Den som begynder slår med den almindelige terning (travterningen anvendes kun vedkonkurrencer) og flytter den første af sine hestemærker (den med lavest nummer) lige så mange felter som terningen viser. Anvisningerne på feltet skalfølges. Får eller køber man et træningskort, skal anvisningerne også her følges(undtagelser: kort med teksten “Udbrydning!” og”Pådrivning” vises ikke til modspillerne, men lægges under hestekortet for hesten, som fik dem).
 • d) Når førstespiller er færdig med at flytte sin første hest, slår han eller hun igen med terningen og flytter sin næste hest (den med næstlavest nummer) lige så mange felter som terningen viser. Når samtlige heste er flyttet en gang går turen videre til næste spiller. Tips: For at gøre det lettere at læse teksten på felterne, placeres kortene under felterne. Se figur!
 • e) Når samtlige heste er færdigtrænet (man behøver ikke have korrekt pointtal på terningen for at komme tilbage til feltet “Træning slut”) skal hver spiller udvælge, hvilken eller hvilke heste han eller hun vil stille op med i de to følgende løb. Den samme hest må ikke deltage i begge løb! Er der 4, 5 eller 6 spillere må hver spiller kun opstille med en hest i hvert løb; er man 3 spillere må man kun opstille med 2; og er man 2 spillere må hver spiller kun opstille med 3 heste i hvert løb.
Opstilling til start
 • a) Hestene stillesnu op til start på tallene på travbanen (husk at se efter i travprogrammet om det er et langt løb, eller et kort løb). Heste med lavest tal på formindikatoren stilles inderst. Har flere heste samme tal på formindikatoren slår man med den almindelige terning om, hvem der skal stå yderst eller inderst lavest antal point indebærer, at denne hest kommer til at ståinderst i forhold til heste med samme formindikator tal.
 • b) Rækkefølge forflytning af hestene under løbet går i tur fra bane 1 (inderst) til bane 6, og altså ikke i den rækkefølge spillerne sidder rundt om bordet (forudsat at man da ikke har byttet plads). For at holde rede på denne orden lægger spillerne deres markeringsskjul på felterne “Placering i løbet” på spillebrættet. Starter rød hest på bane 1 placeres et rødt markeringsskjul på felt nr. 1, osv.
 • c) Kortene for de heste som ikke deltager i første løb placeres med forsiden nedad.
3. Indsats

Nu hvor hestene står opstillet til start skal der satses på de heste som man tror kan vinde.

 • a) Bankøren fremlægger totalisatorpladen på bordet.
 • b) Man må satse på alle heste, også modspillernes. Den eneste begrænsning er, at hvis der er 6heste i løbet må man højst satse på de 3 af dem, og hvis der er 4 eller 5heste i løbet må man satse på højst 2 af dem.
 • c) Indsatsen gøres med de 6 indsatsbrikker som spillerne allerede har fået, (1 x 1.000,-, 1 x 500,-, 1 x 200,- og 3 x 100,-). (Er der kun 2 eller 3 spillere, kan man, hvis man ønsker det, dele de overskydende indsatsbrikker mellem sig.
 • d) Hver spillerlægger sine indsatsbrikker, med tallene nedad, på totalisatorpladen på den eller de heste han eller hun vil satse på. Man behøver ikke bruge alle sine indsatsbrikker. Betaling til banken sker ikke før efter løbet er kørt. På denne måde vises ikke overfor modspillerne, hvor meget man satser på de forskellige heste!
 • e) Ved bedømmelsen af hvilke heste der har størst chance skal man dels se på formindikatoren (jo højere bedre hest) og dels på hvor mange træningskort (med og”Pådrivning”) den pågældende hest har til rådighed under løbet jo flere kort, desto stærkere vil den være.
4. Konkurrence

Nu er det tid at køre første løb!

 • a) Hver spillerbetaler afgift for egne heste. Afgiftstørrelsen fremgår af travprogrammet.
 • b) Hesten på bane 1starter først og herefter går startrækkefølgen udad.
 • c) Hver gang det er en ny hests tur, slår dens ejer med begge terninger.
 • d) Hesten flytteslige så mange felter som travterningen viser, plus hvad hestens formindikator viser.
 • e) Den almindelige ternings pointtal påvirker ikke hestenes bevægelser, men hvis den viseren 1’er eller en 6’er skal man optage et travkort. Travkortet optages efter at hestebrikken er flyttet. Instruktionerne på travkortet skal omgående udføres, hvis der da ikke står noget andet på kortet.
 • f) Bemærk at feltindelingen på banen er i “sik-sak”, bortset fra felterne lige foran mållinjen. Dette er lavet for at kunne foretage spændende omkørsler, “klemninger”og jævne løb. Hver gang en hest flyttes, må den bytte bane så ofte som ønsket. Ved banebytte går hestebrikken til modstående felt, hvis denne strækker sig længere frem end det felt, hvorpå hesten står. Hvor meget eller lidt det modstående felt går længere frem er uden betydning. Se nedenstående eksempel:

Eksempel 1: Hesten B får en 3’er på travterningen, den har 3+ på formindikatoren, og må derfor rykke 4 felter fremad. Hesten B kan herved gå forbi hesten A og havner på feltet med pilspidsen.

Eksempel 2: Hesten C slår en 5’ery og har 2+ på formindikatoren og må altså kun gå 5felter frem. Hesten C når herved op på højde med den ledende hest A.

 • g) Kort med”Udbrydning!’ “Pådrivning” kan anvendes, når spilleren ønsker det, men kun et kort Bemærk at disse kort kun gælder for de heste som fik dem under træningen og de må således ikke anvendes af andre heste.
 • h)”Pådrivnings”-kort anvender man efter at have slået med terningerne, men inden man optager et nyt travkort (dvs. hvis den almindelige terning gav en 1 ‘er eller en 6’er). Rækkefølge: først flyttes efter hvad travterningen og formindikatoren viser, og herefter “spiller man kortet” og flytter de ekstra felter,hvorefter man eventuelt optager et nyt travkort.
 • i)”Udbrydnings!”-kort spilles enten som et “Pådrivnings”-kort som beskrevet ovenfor(og gælder da for 2 ekstra felter), eller også spilles det som et rent”Udbrydnings!”-kort (men det giver intet ekstra felt) for at komme omkring den foranliggende hest som “spærrer”. Se nedenstående eksempel:

Eksempel 3: Hesten C er spærret når det bliver dens tur. Spilleren spiller da ud med et”Udbrydnings!”-kort og trænger sig igennem og går videre, ifølge travterning +formindikator.

Eksempel 4: Hesten B er ganske vist ikke spærret, men spilleren spiller ud med et”Udbrydnings!”-kort og kan derved gå forbi A uden at”omkøre”.

 • j) Et kort løb er en fuld omgang plus en lige strækning på langsiden, et langt løb er på halvanden omgang plus en strækning på langsiden.
 • k) Den hest som først krydser mållinjen, uanset hvilken bane den går på eller rækkefølgen ved terningkastet, har vundet løbet. Hvis man ved terningens hjælp (plus eventuelle “Pådrivnings”, “Udbrydnings!” eller “Spurtstærkhest” -kort) krydser mållinjen, skal man ikke optage noget travkort selv om terningen viser en l’er eller en 6’er. Hvis det derimod lykkes at krydse mållinjen med hjælp af et travkort f.eks. “Godt trav” er det helt i orden. Så snart hesten er gået i mål, stilles hestebrikken op til parade på første felt i “Placering i løbet”. De øvrige spillere og heste fortsætter. Næste hest som passerer mållinjen stilles op til parade på andet felt osv. til alle heste er gået i mål.
Handlinger efter første, tredje og femte løb
 • a) Uddel gevinster ifølge travprogrammet.
 • b) Den vindende hests formindikator flyttes et trin opad. Den sidste hests formindikator flyttes et trin nedad.
 • c) Alle de spillere som har satset på den vindende hest oprykker markeringshjulet et trin på V65 kortet (På V-65kortet skal alle spillere efterhånden markere hvor mange gange de har satset på den vindende hest).
 • d) Vend alle indsatsbrikkerne på totalisatorpladen så tallene kan ses. Alle betaler nu sin indsats til banken.
 • e) Se på odds og uddelingstabellen, og følg instruktionerne. Banken betaler til alle som har satset på den vindende hest. Herefter tager alle deres indsatskort tilbage.
 • f) Spillerne stiller nu hestene op tit start i næste løb. Bemærk at heste som stillede op i førsteløb ikke må stille op i andet løb, de som stillede op i tredje løb, må ikke stille op i fjerde løb og de som stillede op i femte løb, må ikke stille op i sjette løb. Derimod må f.eks. en hest som stillede op i første løb godt stille op i tredje løb, efter auktion og efterfølgende træning.
 • g) Bunken med travkort blandes omhyggeligt, alle gør deres indsats og derefter køres det næste løb.
Handlinger efter andet og fjerde løb
 • a) Gennemfør punkterne a – e som beskrevet ovenfor.
 • b) Hvis der er 4, 5eller 6 spillere må hver spiller beholde en hest, efter eget valg. Hvis der er 2eller 3 spillere må hver spiller beholde to heste, efter eget valg. De øvrige heste sælges tilbage til banken, for den nominelle pris + 1000,- for hver trin over minimum på formindikatoren.
 • c) Fra bunken med de ubrugte hestekort, tager bankøren hestene fra 13-16 (efter andet løb) respektive 17-20 (efter fjerde).
 • d) Nu afholdes der auktion. (Hvis det er efter andet løb gælder auktionen hestene 13-16 plus de heste som solgtes tilbage til banken. Hvis det er efter fjerde løb gælder auktionen alle de heste som ikke ejes af en spiller). Som beskrevet tidligere må hver spiller kun indkøbe en hest, hvis der er 4-5 eller 6 spiller,og er der 3 spillere må der indkøbes 2 heste, og er der 2 spillere må der indkøbes 4 heste – men hvis man ønsker det (eller mangler penge til købet) måder godt indkøbes færre heste.
 • e) Når auktionen er afholdt trænes hestene, præcis som beskrevet tidligere. Alle træningskort skaf tilbage til bunken inden træningen på- begyndes! Ingen hest må beholde eventuelle tiloversblevne kort. Bemærk også at heste som har været med tidligere begynder træningen med den værdi på formindikatoren som de har opnået hidtil, medens “nye” heste begynder med deres markeringsskjul laveste leje.
 • f) Når træningen er ovre vælger spillerne de heste som skal deltage i næste løb, stiller op til start, foretager deres indsats og gennemfører løbet.
Handlinger efter sjette løb
 • a) Uddel belønningspræmier og indsatsgevinster.
 • b) Hvis en afspillerne har fundet den rette kombination i alle seks løb (og altså har 6 vindere på sit V65-kort) får han eller hun 30.000,-. Skulle flere spillere have den rigtige kombination deler de beløbet. Hvis nogen har 5 rigtige får han eller hun 15.000,-. Har flere spiller 5 rigtige deler de beløbet.
 • c) Eventuelle banklån tilbagebetales, hvis der er penge.
Hvem vinder Travspillet V65?

Den spiller som har flest kontante penge (hestenes værdi indregnes ikke) har vundet spillet!

Alternative regler

Med de ovenstående regler fungerer Travspillet V65 udmærket. Der er dog intet som hindrer at man kan indføre sine egne regler, hvis alle er enige og det gør spillet bedre. Som eksempel kan nævnes, at vi eksperimenterede med indsats om plads (og altså ikke bare med en vinder), en regel om at alle heste havde lige mange terningkast som den vindende hest (den hest som kom længst overmållinjen har vundet), at man må eje og træne flere heste end angivet ovenfor(hvis man da har råd – det giver flere heste at vælge imellem i hvert løb), andre typer af løb osv. Vær ikke bange for at finde på noget nyt og personligt!

Når du har fundet dig godt tilrette med Travspillet, hører vi gerne fra dig om kritik og ros. Skriv til AB ALGA, Industrigrenen 21, 2635 Ishøj og fremsæt dine kommentarer.

Se også: Derby

Partners Plus

Partners+

Forberedelse og opstilling

Partners plus spillepladen placeres midt på bordet. I et spil, hvor man spiller 3 par mod hinanden, danner de deltagere, hvis farver er placeret diagonalt over for hinanden, par og er ”Partners”.

Altså danner grøn par med rød og blå med orange, mens lilla danner par med gul.
Spiller man derimod 2 hold mod hinanden, altså 3 mod 3, så danner rød, gul og blå hold mod orange, grøn og lilla.
Hver deltager modtager 4 brikker i deres egen farve og brikkerne placeres i startcirklen ud for deltagerens plads på spillepladen.

Uddeling af kort:
Én af deltagerne blander kortene og deler 4 kort ud til hver af de 6 deltagere. Deltagerne tager hver især deres kort op på hånden, mens de resterende kort lægges i en bunke ved
siden af spillepladen.
Hver deltager giver kort 3 gange (til kortbunken er tømt), inden turen som kortuddeler sendes videre til næste
deltager i urets retning.

Bytning af kort:
Ved 3 par mod hinanden gælder følgende:
Hver deltager bytter ét af sine kort med sin Partner (læs mere under afsnittet ”Kortenes værdier”). Kortene byttes samtidig og med bagsiden opad, så ingen kan se deres værdi.
Ved to hold mod hinanden gælder følgende: Hver deltager sender et kort videre til den Partner, der sidder nærmest i urets retning
(læs mere under afsnittet ”Kortenes værdier”).
Kortene sendes rundt samtidig og med bagsiden opad, så ingen kan se deres værdi.

Selve spillet

Deltageren til venstre for kortuddeleren
indleder spillet med at lægge ét af sine kort med forsiden opad midt på spillepladen og foretage det træk, som kortet viser. For at kunne flytte en brik fra sin startcirkel og ud på startfeltet , skal man spille et kort markeret med startsymbolet .
Når den første deltager har lagt ét af sine kort og foretaget et træk, går turen videre til næste deltager i urets retning.

Spærring:
Hvis en deltager har en eller flere af sine brikker stående på sit startfelt , kan ingen af de øvrige deltagere passere, medmindre der spilles en (5’er) som er i stand til at springe over forhindringen.

Ingen træk mulige:
Hvis en deltager kommer i en situation, hvor deltageren ikke kan anvende nogle af sine kort på hånden og dermed ikke er i stand til at foretage et træk med sine egne brikker, så lægger deltageren alle kortene ned foran sig – uden at foretage et træk. Opstår denne situation, er deltageren først med i spillet igen, når der igen bliver delt kort ud.
Bemærk: En deltager kan godt bruge et ”Byt plads”-kort eller en ”2’er” (læs mere under afsnittet ”Kortenes værdier”), uden at deltageren selv har en brik i spil.

Slå brikker hjem:
Hvis en deltager flytter en brik til et felt, hvor der allerede står én brik, så bliver denne brik ”slået hjem” og flyttes derfor tilbage til  modspillerens /medspillerens startcirkel for at starte forfra.
Hvis en deltager derimod flytter en brik til et felt, hvor der allerede står to eller flere brikker, så er det brikken, der lander på feltet, der bliver ”slået hjem” til sin startcirkel.

Runden slutter:
Når alle deltagere har spillet deres fire kort
eller lagt dem ned foran sig, tager kortuddeleren bunken med de resterende kort og deler 4 nye kort ud til hver deltager. Derefter udveksler deltagerne igen ét kort, og spillet fortsætter.

Ny kortuddeler:
Når en kortuddeler har delt kort ud 3 gange, så er det næste deltager i urets retning, der skal dele kort ud. Kortene samles ind, og den nye kortuddeler blander dem og deler 4 kort ud til hver deltager.
Turen som kortuddeler skifter på denne måde imellem deltagerne, indtil spillet er slut.

Få brikkerne i mål:
Når en brik flyttes ind på én af de fire målcirkler, er brikken fredet. Målcirklerne fyldes op fra midten af spillepladen og udad. Den første brik er altså i mål, når den står placeret på den inderste målcirkel. Den anden brik er i mål, når den står på den næstinderste målcirkel osv. Når en brik er i mål, kan den ikke længere flyttes, men er låst fast.

Bemærk: I de 4 målcirkler kan man ikke springe over sine brikker. Man skal derfor spille et kort med en værdi, der betyder, at man kan flytte sin brik på plads i en målcirkel, hvor den bliver låst fast. Kan man ikke få sin brik låst fast, fordi kortets værdi er for høj eller, fordi en anden brik spærrer vejen, så SKAL man flytte sin brik det resterende antal felter fra kortet baglæns mod spilleretningen.

Når en deltager har fået alle sine brikker i mål:
Så snart en deltager har fået sine egne brikker i mål (låst fast i de 4 målcirkler), så skal denne deltager hjælpe sin partner eller sine partnere.

Her gælder følgende:
Ved 3 par mod hinanden gælder følgende: Deltageren skal bruge sine egne kort på hånden til at flytte sin partners brikker eller eksempelvis ved at flytte rundt på modstandernes brikker med ”Byt plads”-kort.

Ved to hold mod hinanden gælder følgende:
Deltageren skal bruge sine egne kort på hånden til at flytte én af sine partneres brikker eller eksempelvis ved at flytte rundt på modstandernes brikker med ”Byt plads”-kort. Hver gang der lægges et kort, bestemmer deltageren selv, hvilken partners brikker, der skal flyttes. Er der kun én af de tre partnere, der har brikker i spil, så hjælper de to øvrige partnere denne partner.
Det gælder med andre ord om at hjælpe sin partner/sine partnere mest muligt og samtidig forhindre modspillerne i at få alle deres brikker i mål først.

Spillet vindes

Det par eller det hold, der først får alle deres brikker i mål, har vundet!
Bemærk: Det er op til spillets deltageres eget temperament, om der spilles videre indtil de øvrige placeringer er fundet.

God fornøjelse!

Kortenes værdier

Med disse kort kan man flytte EN brik det antal felter, som kortet viser.

Brikken flyttes enten fra startcirklen ud på startfeltet eller 8 felter frem.

Brikken flyttes enten fra startcirklen ud på startfeltet eller 13 felter frem.

Brikken flyttes enten ét felt frem eller 14 felter frem.


Brikken flyttes 4 felter baglæns mod spilleretningen.
Kortet kan ikke anvendes på brikker, der befinder sig i en af de fire målcirkler, men kan med fordel bruges, hvis man eksempelvis har en af sine brikker
stående i startfeltet eller i felterne 1, 2 og 3 umiddelbart efter startfeltet, da man på den måde kan bringe sig meget tæt på mål – uden at skulle bringe brikken hele spillepladen rundt.

Dette kort kan bruges til at flytte én eller flere brikker i alt 7 felter. De 7
felter kan fordeles mellem alle de brikker, man har i spil, men man SKAL dog kunne flytte alle 7 felter. Man flytter brikkerne efter hinanden og man kan kun flytte hver brik EN gang. hver brik EN gang.
Bemærk: Kan man bringe sin sidste brik ind i den yderste målcirkel og dermed låse den, så alle ens brikker er kommet i mål, så kan man bruge eventuelle overskydende felter på sin partners/sine partneres brikker.

Dette kort bruges til at bytte to vilkårlige brikker på spillepleden,
således, at de bytter plads med hinanden. Man kan bytte både sine egne, sin partners/sine partneres og sine modspilleres brikker. Man kan godt bytte to brikker i samme farve – også ens
egne. Kortet kan desuden bruges selv om, man ikke selv har brikker i spil.

Kortet kan IKKE anvendes til at bytte brikker, der er fredede; altså brikker, der opholder sig i en målcirkel i slutfeltet, eller brikker, der opholder sig på et felt sammen med en eller flere brikker i samme farve.

Kortet har følgende funktioner, når man spiller med sine egne brikker:
Man kan flytte to felter frem med en af sine egne brikker.
eller

Man kan flytte to af sine egne brikker fra sin startcirkel og ud på sit startfelt.

eller

Man kan flytte én af sine egne brikker fra sin startcirkel og ud på sit startfelt og flytte én partners brik fra dennes startcirkel og ud i dennes startfelt.

eller

Man kan flytte to af sin partners brikker fra dennes startcirkel og ud i dennes startfelt.

eller

Man kan flytte én af hver partners brikker fra disses startcirkler og ud på disses startfelter. (Dette gælder naturligvis kun, når der spilles i hold 3 deltagere mod 3. )
Kortet har følgende funktioner, når man spiller med sin partners/sine partnere brikker:
Man kan enten flytte to felter frem med én af sin partners/sine partneres brikker.

eller

Man kan flytte to af en partners brikker fra dennes startcirkel og ud på dennes startfelt .

eller

Man kan flytte én af hver partners brikker fra disses startcirkler og ud på disses startfelter. (Dette gælder naturligvis kun, når der spilles i hold 3 deltagere mod 3. )

Med dette kort har man mulighed for at rykke 5 felter frem, men kortet har også den særlige egenskab, at det
tillader en deltager at springe henover en anden deltagers startfelt, selvom der står en eller flere brikker i det.
Ingen andre kort har denne særlige egenskab.

Se også: Partners

By GameInventors

Game Inventors
Du kan købe dit eget eksemplar her:

SPEJLEÆG

Spejleæg
SPILLEREGLER:

Spejleæg handler der om hvem der først kommer af med sine æg?
Hurtigt og morsomt terningspil med meget enkle regler
2-4 deltagere. Fra 3-99 år.

Hver deltager får udleveret et antal æg, som placeres i egen kurv.
Ved 2 deltagere spilles med 8 æg hver.
Ved 3 eller 4 deltagere spilles med 7 æg hver.

Der kastes med 1 terning på skift.

Ved slag 1,2,3,4 og 5 lægger man 1 æg i æggebægeret med dette nummer, såfremt det er tomt.

Ved slag 6 spejler man 1 æg i panden, og dette æg kommer ikke tilbage i spillet igen.

Ved slag (1-5) til æggebæger, hvor der i forvejen er placeret et æg, skal man tage dette æg til egen kurv, og terningen går videre til næste spiller.

Kan man placere 1 æg i et tomt æggebæger eller spejle 1 æg i panden, har man retten til at kaste terningen igen. Risikoen ved at fortsætte terningkastet kan være stor. Hvis der f.eks. er æg i bæger nr. 1,2,3 og 4, skal man slå 5 eller 6 for ikke at få æg tilbage i kurven igen. Man kan derfor vælge at sende terningen videre.

Når man har tur, skal man kaste terningen mindst en gang.

Vinder bliver den spiller, der kommer først af med alle sine æg.

Spejleæg kan fortsætte, til man har fundet taberen, som er den spiller, der til slut sidder ene tilbage med æg i kurven.

NB: Terningen med tallene 1-6 kan anbefales, hvis man spiller med mindre børn.

God fornøjelse!

Du kan købe dit eget eksemplar her:

MUSE-Labyrinten

Muselabyrinten

INDHOLD

1 talterning (1-3)
4 røde mus
4 blå mus
4 grønne mus
4 gule mus
1 spilleplade
drejeskive
Spilleregler

Spilletid: ca. 30 min
For: 2-4 personer
Fra: 5 år +

FORMÅL

I MUSE-Labyrinten skal spillerne forsøge at føre deres 4 mus fra musereden gennem labyrinten og ind til osten i midten så hurtigt som muligt. Den spiller, der først får alle sine 4 ind til osten, har vundet.

MUSE-Labyrinten GØRES KLAR

Hver spiller får 4 mus i samme farve og sætter dem i den tilsvarende muserede i yderkanten af spillepladen. Den gennemsigtige drejeskive drejes til en tilfældig position, således at de yderste streger på drejeskiven står ud for prikkerne på spillepladen.

Spillene bliver enige om, hvem der begynder. Der spilles efter tur med uret.

SPILLET STARTER

Første spiller kaster terningen. Drejeskiven drejes i valgfri retning det antal prikker på spillepladen, som terningen viser (1 , 2 eller 3). Derefter må man flytte en af sine mus ind og rundt i labyrinten. Man må flytte så langt man vil, dog ikke længere end til en forhindring.

Derefter er det næste spillers tur til at kaste terningen, dreje drejeskiven og flytte en af sine mus ind og rundt i labyrinten osv.

— Når man har kastet terningen og har drejet skiven, behøver man ikke at flytte en af sine mus, man må gerne blive stående.

— En mus på et felt blokerer for andre mus. Dvs. man må ikke flytte hen over en anden mus, heller ikke hvis det er ens egen.

— Man bestemmer selv, hvilken af sine mus man vil flytte.

Hvem vinder?

Den spiller, der først får sine 4 mus ind til osten i eget farvefelt, har vundet.

OBS: Ved spil med mindre børn kan man udelade terningen og kun dreje drejeskiven en prik ad gangen.

God fornøjelse

DET STORE TRAFIKSPIL

I trafikken råder tilfældighederne – og ikke mindst dygtigheden. Selv om det er tilfældigt, om du en dag møder én, der glemmer at se sig for, er det din dygtighed og viden om trafik, der bringer dig helskindet ud af en farlig situation. I DET STORE TRAFIKSPIL er det øjnene på terningen, der er tilfældigheden. Men det er din dygtighed til at svare på spørgsmål om trafik, der afgør, om du vinder spillet. Her er reglerne.

Det store trafikspil

Antal deltagere: 2-6
Alder. 6-99 år

Spillet består af:

 • En kæmpe spilleplade på 82 x 62 cm
 • 2 terninger
 • Cykler og biler til at flytte med på pladen
 • 1 timeglas til ca. 20 sekunder
 • 1 fløjte
 • IOO kort med spørgsmål til cyklister
 • IOO kort med spørgsmål til bilister
 • IOO billedkort med situationer og færdselstavler for cyklister
 • IOO billedkort med situationer og færdselstavler for bilister
 • 50 kort hvor “alt kan ske”
 • 6 færdselstavler til at placere på spillepladen
 • 1 politiskilt
 • 50 stk. 1-point kort
 • 50 stk. 3-point kort
 • 50 stk. 5-point kort

I DET STORE TRAFIKSPIL gælder det om at samle point-kort. Vinder af spillet er den, der har samlet flest point ved at svare rigtigt på spørgsmål om trafik. Der er tre point-kategorier. 5 point, 3 point og 1 point.

Før spillet begynder:

Hver spiller skal vælge, om man vil være cyklist eller bilist. Er man cyklist, får man spørgsmål, der retter sig mod børn. Det vil sige spørgsmål om regler for cyklende og gående. På spillepladen skal man flytte rundt med en cykel. Er man bilist, får man spørgsmål, der udelukkende retter sig mod voksne. På spillepladen skal man flytte rundt med en bil.
Én spiller skal udpeges til at være spillets politimand. Politimanden holder styr på udbetaling og indbetaling af point til spillets “bank”, læser spørgsmålene højt, kontrollerer at tiden og reglerne overholdes – og afgør eventuelle uenigheder.
Spillets politimand anbringer politiskiltet foran sig.
Politimanden må gerne være med i spillet. En af de andre spillere skal så blot læse spørgsmålene op for politimanden.
Hver spiller får før start udleveret 2 stk. 1- point-kort, 2 stk. 3-point-kort og 2 stk. 5- point-kort.

Inden start skal I beslutte, om I vil spille trafikspil i første, andet eller tredje gear.

Første gear.

I spiller én omgang på den brede firkantede vej. I skal se bort fra midterstriben – den får først betydning i tredje gear. I må kun køre rundt på pladen i urets retning. Når første spiller når mål, har hver af de andre spillere to ekstra slag til at komme over målstregen. Er man stadig ikke kommet over målstregen, skal man betale ét point til spillets “bank” for hvert felt, man mangler i at komme over målstregen. Vinder af spillet er den, der har flest point.

Andet gear.

I spiller på den brede vej og de øvrige sideveje. I skal se bort fra midterstriben. I må kun køre rundt i urets retning. Før I starter, skal I aftale, hvor lang tid I vil spille. 30 – 60 minutter er passende, afhængig af, hvor mange spillere I er. Når tiden er gået, har hver spiller tre ekstra slag til at komme i mål. Er man herefter stadig ikke kommet i mål, koster det ét point for hvert felt, man mangler i at komme over målstregen. Betal til spillets „bank.”

Tredje gear:

Nu bliver spillet avanceret: Der indføres højrekørsel. Det vil sige, at I kun må flytte cykler og biler rundt på højre side af midterstriberne. Præcis på samme måde som i den rigtige trafik. Der kan skiftes retning, hver gang man er ud for en stiplet linje. I må altså køre rundt på pladen, præcis som I vil. Blot I kører på højre side af midterstriben. Men der må kun være én cykel eller bil på hver af “omvejene- uden for den brede rute. Dén der kommer først ind på en “omvej”, har hele vejen for sig selv.

Før start skal I aftale, hvor lang tid I vil spille. Spillet afsluttes på samme måde som under andet gear. Blot skal man nærme sig målstregen i urets retning! Det gælder altså om at planlægge godt, så man ikke risikerer at komme over målstregen fra den forkerte side..!
I skal bruge to terninger, når I spiller i tredje gear.
Så er der kun tilbage at placere færdselstavlerne. “Stop-tavlen” skal stå ved færgen. De fire “point-tavler” kan I placere. hvor I vil. Blot det ikke er på et felt, hvor der i forvejen er tegnet en færdselstavle. Lander en spiller på et felt ud for en point-tavle, indkasserer spilleren automatisk 3 point.

Når alt dette er klaret, kan I starte spillet. Hver spiller får ét kast med terningen. Den der får det højeste antal øjne, får lov til at starte spillet. Derefter går det efter tur i urets retning rundt om bordet.

Når spillet er i gang:

Man kan lande på tre forskellige felter:
På felter med spørgsmålstegn får man et mundtligt spørgsmål om trafik. Flytter man fx rundt med en cykel og har slået et lige antal øjne for at lande på feltet, får man cykel-spørgsmålet, der står under “lige” Slår man et ulige antal øjne, får man naturligvis spørgsmålet under “ulige” Cyklist-spørgsmålene er rettet mod børn og indeholder også spørgsmål om gående.

Bilist-spørgsmålene er rettet mod voksne med kørekort.
Der er spørgsmål i tre forskellige kategorier: Teknik, regler om taktik. Teknik handler først og fremmest om bilers og cyklers udstyr. Regler handler om færdselsregler og færdselstavler. Taktik handler om, hvordan du klarer en vanskelig situation i trafikken.
Politimanden beslutter. hvor lang tid man har til at svare på et spørgsmål. Når han blæser i fløjten, er tiden udløbet.

På felter med et timeglas skal man se på en tegning fra trafikken eller en færdselstavle. Er man cyklist i spillet, får man et cyklist-spørgsmål, er man bilist får man et bilist-spørgsmål. Man skal forestille sig, at det man ser på tegningen, er det samme, som man ville se foran sig, hvis man kom kørende det samme sted. Inden spilleren ser tegningen, læser politimanden spørgsmålet op. Når spørgsmålet er forstået, må spilleren se på tegningen. I det samme vendes timeglasset og senest når sandet er løbet igennem, skal man svare på spørgsmålet.
Man må gerne få gentaget spørgsmålet.
Politimanden bruger fløjten til at markere, når tiden udløber.
Det gælder om at lytte godt efter spørgsmålet. se nøjagtigt på tegningen og svare så præcist som muligt.
Politimanden afgør selv, om han vil hjælpe lidt.

På felter med et udråbstegn kan alt ske: Du kan risikere at skulle aflevere nogle point, måske får du nogle – måske sker der noget helt andet. Feltet hedder “alt-kan-ske”

Øvrige regler:

Spillet starter i byen. Her kan der være tæt trafik, så der må gerne være flere spillere på hvert felt. Når man er kommet ud af byen, må der kun være én spiller på hvert felt. Kører man ind på et felt, hvor der allerede er en spiller, må man rykke tre felter tilbage.
Lander man på en fodgængerovergang eller på jernbaneoverskæringen, skal man vente en omgang på fodgængere eller på toget.
Der er fuldt stop ved færgen. Uanset hvad man har slået, skal man altid stoppe før færgen. Man skal slå en etter eller en sekser for at komme over med færgen.
Færgen tæller ikke med som et spillefelt.
Der må gerne stå flere spillere på samme felt og vente på at komme over med færgen.
Udgår en spiller for point-kort, kan man få 5 point ved at vente en omgang. Denne regel gælder kun for spillere, som er helt udgået for pointkort.

Oplysninger specielt for spillets politimand

– og til orientering for de øvrige spillere:

Der er kort i fem forskellige kategorier:
– Spørgsmåls-kort til cyklister
– Spørgsmåls-kort til bilister
– Billedkort til cyklister
– Billedkort til bilister
– Alt-kan-ske kort

Før start placeres kortene i fem bunker. I de to bunker med billedkort anbringer du “dæk-kortet” øverst. Så kan de andre ikke se, hvad der står på kortene nedenunder. Samtidig fortæller dæk-kortet, hvilken kategori hver bunke har Når en spiller skal have et spørgsmål fra en af de to bunker. tager du forsigtigt kortet under dæk-kortet op. Ingen må se det! Dæk-kortet bliver liggende og skjuler de resterende kort.

Sådan gi’r du point:

Svarer en spiller fuldstændig korrekt på et spørgsmål, får spilleren 5 point.
Svarer en spiller næsten rigtigt. Får spilleren 3 point.
Svarer en spiller blot lidt rigtigt på et spørgsmål. får spilleren 1 point.
Er svaret helt forkert. får spilleren ingen point.

Kan en spiller ikke svare på et spørgsmål, kan politimanden beslutte at give spørgsmålet videre til de øvrige spillere.
Den der svarer først på spørgsmålet, får I point.
Politimanden bestemmer suverænt, hvordan pointene skal fordeles. Når det er politimanden. der skal svare på spørgsmål. skal de andre spillere blive enige om. hvor mange point politimanden skal have.
Fløjten bruges når tiden er udløbet. samt hvis der er behov for at skære igennem en diskussion mellem spillerne.

Sådan afsluttes spillet

Når den første spiller er kommet i mål og de andre har fået deres ekstraslag, tælles pointene sammen. Vinder er spilleren med flest point.

God fornøjelse med spillet

– og held og lykke i trafikken!

Spillet er udviklet i samarbejde med:

RÅDET FOR STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED
&
TOP-GAME