Qwirkle

Qwirkle

Fra: 6 år +
For: 2 – 4 spillere
Spilletid: 30 – 60 minutter

Indhold:

108 brikker. (36 x 3)

Målet med Qwirkle:

At placere brikkerne i rækker, så der scores flest mulige point.

Opstilling:

Brug papir og blyant til notering af point.

Placer brikkerne med billedsiden nedad Dette er nu stakken der trækkes fra.

Hver trækker seks brikker og placerer dem således, at de andre spillere ikke kan se billedsiden.
Disse kaldes “spillerens hånd”

Sådan startes spillet:

Spillerne tilkendegiver det største antal brikker, de hver især har fået på “hånden”, med ens kendetegn, enten farve eller billede.

Spilleren med det højeste antal startet spillet. Han/hun skal spille alle disse brikker når spillet startes. Hvis Flere spillere står lige, starter den ældste spiller. Spillet fortsætter i urets retning.

Spillet:

Når det bliver ens tur. kan man vælge en af tre muligheder:

  1. Læg en brik fra på spillefladen. og træk en ny brik fra stakken. så man hele tiden har seks brikker.
  2. Læg to eller flere brikker på spillefladen. Alle brikkerne der spilles fra “hånden”, skal  det mindst et kendetegn til fælles, enten billede eller farve. Brikkerne skal være af en del af en enkelt række, selvom de ikke behøver at røre hinanden. Træk nogle nye brikker fra stakken, så der hele tiden er seks brikker på “hånden”.
  3. Udskift enkelte eller alle brikker på “hånden” til andre brikker fra stakken. Dette kan blive nødvendigt, hvis det ikke er muligt at tilføje brikker til spillet. Læg de brikker til side, der byttet. Træk dernæst nogle nye, og bland derpå de oprindelige brikker stakken.
Sådan udbygges spillet:

Spilleme skiftes efter tur til bakker Alle brikkerne skal kunne sammenkædes med de lagte rækker. Alle brikkerne består af forskellige billeder og seks forskellige farver. Spilleme opbygger rækker ved hjælp af disse billeder og farver. To eller flere brikker, det rører hinanden. udgør enten en række af brikker med samme farve eller en række af brikker med samme farve. Nye brikker, der tilføjes, skal alle have samme kendetegn i (billede eller farve), som den allerede eksisterende række. Ind imellem vil der forekomme steder i spillet. hvor det ikke er muligt at tilføje flere brikker.

En række med billeder må kan kun bestå af en brik i hver farve. F.eks. må en række ned firkanter kun indeholde en blå firkant. en grøn firkant osv.

Ligeledes må en række med farver kun bestå af en brik med hvert billede. F.eks. må en række bestående af gule brikker. kun indeholde en gul firkant, en gul stjerne osv.

Point.

Når der dannes en ny række, scorer man et point for hver brik i rækken. Ligeledes scores et point, for hver brik der tilføjes en allerede påbegyndt række, plus et point for hver af de brikker, der allerede er lagt på.

En brik kan udløse to point. hvis den indgår som en del af to forskellige rækker. Når en række fuldendes med 6 brikker, udløses der 6 Bonus-point.

De seks brikker skal være af enten samme farve og med hvert sit billede, eller med samme billede i hver sin farve.
Rækker med mere end seks brikker er ikke tilladt.
Brikkerne anses Ikke for at ligge på række, hvis de ikke rører hinanden. Se H i den originale spillevejledning.

Sådan sluttes spillet.

Når alle brikker i stakken er brugt op, fortsættes spillet. Den første spiller der får opbrugt alle sine brikker, scorer seks point ekstra, dette slutter spillet.  Vinderen er spilleren med det højeste antal point.

Tips til strategier:

Undgå at rækker, bestående af 5 brikker, da man derved giver en modstander en nem mulighed, for at score mange point. Man opnår flest point, hvis det lykkes at få en brik til at indgå i flere rækker på en gang.

Endnu et sjovt spil fra: