Heksedans

Heksedans er et sjovt tænke og huskespil.

Heksedans regler

Det djævelske drillespil kan spilles af 3-6 deltagere fra 8 år og opefter.

Sankthansaften d. 23 juni mødes alle hekse på Bloksbjerg til den store heksedans.

Heksene er et lystigt folkefærd, og det går lystigt til på Bloksbjerg.
For at lave sjov har de alle forklædt sig med en sort kappe. Så kan ingen af heksene se, hvem der er henholdsvis Blå Vejrheks, Rosa Storbyheks, Grøn Skovheks, Gul Moseheks, Lilla Urteheks eller Rød Slotsheks.

Frem og tilbage, hurtigt og langsomt bølger den vilde dans på Bloksbjerg rundt om det store bål. Det går ofte så vildt til, at heksene bliver helt rundtossede og glemmer hvilken slags heks de selv er.

Alle vil være de første. De maser og skubber for at blive den første, som slutter den hvirvlende kædedans, og for således at kunne være hjemme igen inden daggry.

Spiltilbehør:

1 spilleplade,
24 heksehatte,
6 x 4 heksehoveder,
1 terning.

Forberedelser til dansen:

Den første gang spillet tages i brug, skal heksehovederne, som sidder klæbet på et stykke karton, tages af dette, og forsigtigt sættes fast på bunden af heksehattene. Heksefiguren er nu klar til dans.
Afhængigt af deltagerantal, får hver spiller et bestemt antal hekse af samme farve efter følgende skema:

Heksedans

Alle stiller deres sorte heksefigurer indenfor dansekredsen på det
startfelt, som svarer til heksenes farve. Endnu ved alle, hvor deres
egne hekse står – men dette vil snart ændre sig.

De første dansetrin:

Den ældste deltager starter med at slå, og flytter sin første heks ind i dansekredsen (med uret) det antal øjne, som terningen viser. Ved en 6′ er må man ikke slå igen .

Så længe man har hekse stående på startfeltet, skal disse flyttes ind dansekredsen. Også selvom man derved støder sammen med en anden af ens egne hekse, og derfor skal flytte denne baglæns (»heksekævleri«). Først når man har alle sine hekse i dansekred­sen, må man flytte dem videre.

Alle kan flytte med enhver heksefigur, så snart den står i dansekredsen. På sin vis er de jo alle sorte . . . under »Drillespil« står der mere om dette.

Heksekævleri:

Ønsker en heks at stå på et felt, hvor der allerede står en anden heks, skal den anden heks danse 7 felter tilbage. Er dette felt allerede optaget, skal hun danse yderligere 7 felter tilbage – dette fortsætter, indtil hun finder et frit felt i dansekredsen.

Den tilbagedansende heks afsløres, idet hendes farve vises til alle deltagere. Her får man sig ofte en overraskelse!

Drillespil:

Snart er den sorte kæde af dansende hekse i fuld gang. Det bliver nu hele tiden sværere at huske, hvor ens egne hekse er placeret, for slet ikke-at tale om de andres.

En som af og til flytter en andens heksefigur, driller den anden. Dette kan nogle gange være formålstjenligt, for at kunne flytte sine egne hekse ubemærket i mål.

Et godt drilleri er f.eks. at flytte andres hekse forbi deres startbane. Rigtigt tarveligt gjort!

Sammenstød på et felt giver den tilbagedansende heks interessante muligheder for baglæns at komme hurtigere i nærheden af målet for sin heksedans.

Den som ikke længere ved hverken ud eller ind, må, ved at slå en 6′ er, vende en heksefigur efter eget valg for at se farven. Farven vises til alle deltagere. Der må ikke flyttes.

Afgang:

På Bloksbjergs klippefremspring ligger de forskellige hekses start­baner, som kan kendes på deres farve. Man er i mål, når man er den første, som får alle sine egne hekse derhen. Herunder-skal følgende regler overholdes:

Man kan rykke ind på startbanen (målet) med et vilkårligt antal terningøjne – d.v.s. at overflødige terningøjne bortfalder.

Man må kun flytte forlæns ind på startbanen. Når man danser tilbage, skal man blive i dansekredsen og flytte forbi en eventuel startbane.

Når en heks er kommet i mål, vendes hun om og afsløres. Viser det sig at være en fremmed heks, stilles hun på sin egen startbane – en medspiller kan så glæde sig!

Vinder af heksedans er den spiller, som trods alle genvordigheder, først bringer alle sine hekse i mål.

© 1987 F. X. Schmid · Vereinigte MOnchener Spielkarten-Fabriken GmbH & Co. KG · D-8210 Prien

VN 31178