Terre

Terre Regler.
Terre

Terre er et kaste- og gribespil, som udføres med fem terningformede sten, hvoraf en kastes op i luften, mens en eller flere af de øvrige samles op efter regler med stigende sværhedsgrad, inden den første sten atter gribes. Til dette spil, som kendes fra oldtiden, benyttedes ofte fodrodsknogler fra får i stedet for sten.

Startopstilling:

4 terrer anbringes i en firkant. Mellemrummet mellem terrerne skal være en håndsbredde.

  • Den 5. terre (denne terre skal altid gribes) kastes op i luften. Mens denne er i luften tages én af de terrer der ligger på gulvet op, og med den samme hånd gribes den terre der er kastet op i luften. Den ene lægges. Dette gentages til alle 4 terre er fjernet fra firkanten.Tabes én af terrerne er det modstanderens tur. Når man får turen tilbage begyndes forfra til 1 er taget helt uden fejl.
  • Som med 1, men nu samles 2 terrer af gangen. Man skal altså kun kaste 2 gange.
  • Her samles 3 terrer den sidste tages som i 1 ́.
  • Alle 4 terrer samles og tages på én gang.
STRYGER.

4 terrer stilles i én lang række med håndsbredde mellem terrerne. 5 ́kastes op og alle 4 terrer skal samles op på én gang samtidigmed at den 5 ́gribes.

Når dette er gjort, fjernes den ene terre således at der næste gang “stryges” 3 osv.

OPKAST.

Terrerne anbringes i S. Den ene kastes op og man tager én op. Herefter kastes begge op og man tager den 3 ́. Nu kastes alle 3 opog man samler den sidste op. Når denne er taget stilles terrerne 2 og 2, herefter 3 og 1.

LÆG ÆG.

Start med at have alle 5 terrer i hånden. 1 kastes op og imens lægges 1 på gulvet. Forsæt til alle 4 er lagt. Nu kastes den 5 op ogman samler de 4 andre op. Næste gang lægges 2 ad gangen osv.

SPREDER TÆT.

Start med alle terrer i hånden. Hold terrerne i hånden der vendes ned mod gulvet og slip disse på én gang. Terrerne skal ligge pågulvet så man kan dække disse med én hånd. Modstanderen der er kommet bag efter må nu udpege “opkasteren”. Herefter tagesterrerne én ad gangen uden at spilleren rører nogle af de andre terrer. Røres andre terrer er øvelsen ikke udført korrekt og det blivermodstanderens tur. Næste gang tages 2 ad gangen. Ved 3 ́må modstanderen bestemme hvilken af de 4 terrer der ligger på gulvetder skal tages som 1 ́.

SPREDER SPREDT

Start som i spreder tæt, men nu skal terrerne være spredt så meget at de ikke kan dækkes af hånden. Ellers lige som spreder tæt.

TÅRN NED.

4 ́terrer stilles ovenpå hinanden. 1 kastes op og den øverste fra “tårnet” fjernes. Dette gentages til alle 4 er fjernet.Tårnet må ikkevæltes. Næste gang fjernes 2 osv.

TÅRN BYGGES.

1 kastes op imens lægges 1 på gulvet. Næste skal lægges/stilles ovenpå osv. Til alle 4 står som udgangsstillingen i forrige øvelse.Herefter lægges 2 osv.

GRIBER.

Alle 5 holdes i håndfladen og kastes op på en gang. Nu vendes hånden hurtigt, fingrene spredes og terrerne skal lande på håndensoverside. Når dette er gjort kastes terrerne op i luften og gribes. Først når man har grebet alle terrerne er øvelsen udført (den er retsvær)

Se eventuelt også Bikle som er et lignende spil.