PIPELINE

pipeline

Pipeline regler.
Deltagere i spillet: 2 – 4
Alder: fra 8 år
Spilletid: ca. 30 min.

Indhold:

12 spillebrikker
4 arbejdere
4 sabotører
4 vagtmænd
62 spillefelter (rørledninger)
2 blanke spillefelter
1 terning

Spillets formål:

Spillet Pipeline formål er at lægge en sammenhængende rørledning i spillerens egen farve. Spillet er slut, når en spiller har opnået dette.
For 3 – 4 spillere gælder det, at rørledningen skal bestå af mindst 10 spillefelter.
For 2 spillere gælder det, at rørledningen skal bestå af mindst 12 spillefelter.

Spillets start:

Felterne med rørledninger blandes og lægges i spillepladens mellemrum med den blanke side opad. Spillerne vælger hver en farve, og man bliver enige om hvem der skal starte (evt. den som slår højst).

Spilleren, der begynder lægger en af sine 3 spillebrikker med symbolsiden nedad på et vilkårligt felt på brættet. Efter tur placerer spillerne1 brik ad gangen, indtil alle er anbragt på forskellige felter.

pipeline

Alle spillebrikkerne vendes nu med symbolsiden opad så de er synlige for alle. Dernæst rykker hver spiller efter tur sine 3 spillebrikker efter følgende mønster:

Man slår med terningen og flytter sine brikker efter terningens øjne (man kan frit undlade at flytte en eller flere). Man kan altid stå på eller passere alle banens felter, såfremt de ikke er optaget af andre spillebrikker.

pipeline

Man kan aldrig hoppe over andre brikker. Alle brikker kan udføre deres funktion, enten før eller efter de har rykket. Alle brikker kan kun flyttes lodret og vandret (aldrig diagonalt).

Spillebrikkernes funktion:
pipeline

“Arbejder”:
Arbejderen vender og drejer spillefelterne til hans egen fordel.

Han kan vende og dreje 1 af de spillefelter, der omgiver ham (også de diagonale) hver runde, men ikke felter, der er optaget af ham selv eller andre spillebrikker.

pipeline

På denne måde kan han bygge en rørledning i sin egen farve.

Ledningerne må gerne krydse hinanden i spillefelternes hjørner uden at de dermed bliver afbrudt.

pipeline vagtmand

“Sabotør”:
Sabotøren er en drillepind. Han kan drille modspillernes “arbejdere” og sætte dem i “skammekrogen” (se nærmere herom senere). Sabotøren kan kun drille 1 arbejder pr. runde, og kun ved at placere sig på et enten vandret eller lodret tilstødende nabofelt.

“Vagtmand”:
Vagtmandens opgave er at beskytte arbejderen og fange modspillernes “sabotører” og sætte dem i “skammekrogen”.
Han kan højest sætte 1 sabotør ind pr. runde, og fremgangsmåden er den samme som hos “sabotøren”.

Obs! Vagtmanden kan ikke genere modspillernes arbejdere, og sabotøren kan ikke genere modspillernes vagtmænd.

“Skammekrogen”

Skammekrogen udgøres af spillebrættets 4 hjørnefelter.
Der kan højst være 1 spillebrik i hvert hjørne ad gangen, og de brikker der, sættes ud (enten sabotører eller arbejdere) kan frit flyttes, når det er pågældende spillers tur. Den spiller der med en vagtmand eller sabotør kan placere en modspillers brik i skammekrogen, kan vælge mellem 1 af de 4 hjørnefelter der ikke er optaget. Er imidlertid alle hjørner optaget, kan man ikke benytte skammekrogen, og modspilleren går fri.
Hjørnefelterne kan vendes og drejes som almindelige felter, når de ikke er optaget.

Taktik:

Det er en fordel, hvis man kan holde modspillernes sabotører væk fra sin egen arbejder, så han kan arbejde i ro.
Det gøres bedst ved at holde sin egen vagtmand centralt placeret – ikke for langt fra arbejderen.

God fornøjelse!

Spilleudvidelser til Pipeline:

* Man kan før spillets start aftale, at rørledningerneskal have en anden længde end reglerne forlanger.
* Man kan i stedet for at lave en sammenhængende rørledning føre rørledningerne fra den ene side af brættet til den anden.
* Man kan dele sig i to hold.
* Ved 2 spillere kan man spille med en ekstra sabotør

© 1996 Green Team Games I/S
Produceret af PRIMAX ApS