Kubb regler

Kubb eller kongespil, er et meget gammelt spil, der sandsynligvis blev spillet allerede i vikingetiden. Det kan sammenlignes med datidens slagmark, når de stridende parter stod opstillet over for hinanden.

kubb

Kubb går ud på at vælte samtlige modstanderholdets kubber og til sidst Kongen.
Når Kongen vælter, er sejren vundet.

1        Kongen                     1 stk.                    10 x 10 x 31   cm.

2         Kubber                     2 x 5 stk.               7 x 7 x  14     cm

3        Kaste pinde              6 stk.                    2,5 x 2,5 x 31 cm

4        Bane afmærkning     4 stk.                    2 x 2 x 31      cm

Hvert hold består af 4 personer. Holdet stiller sig bag ved sine respektive kubber.  Start holdet findes ved kast mod Kongen, det hold der placerer en kastepind nærmest Kongen uden at Kongen væltes starter. Væltes kongen har man tabt.

  1. Hold A som begynder, fordeler de 6 kastepinde i mellem sig.
  2. Spillet kan begynde! Hold A skal fra sin kubb / basislinje med kastepindene vælte hold B´s kubber. Såkaldt “helikopterkast” er forbudt.
  3. Det er nu hold B´s tur til at kaste pindene. Inden de gør det skal holdet,fra basis linje, kaste de kubber som hold A har væltet over på hold A´s felt. De rejses der hvor de lander, i valgfri retning. Bliver kastet for langt, havner kubben i hold B´s felt eller uden for banen, gøres kastet om. Hvis andet forsøg også mislykkes placeres kubben efter hold A´s ønske, i hold A´s felt, dog aldrig tætter på kongen end en kastepinds længde. Hold B kaster nu pindene og skal i første omgang vælte kubbene ude i holdA´s felt
  4. Væltes en kubb på basislinjen før kubbene ude i feltet, rejses den igen.
  5. Hold A kaster de væltede kubber tilbage på samme måde som beskrevet under pkt. 3. Hvis der stadig er stående kubber tilbage i hold A´s felt flyttes basislinien frem til den forreste kubb. Hold A får altså lov til at kaste sine pinde fra denne nye basis linie.
  • På denne måde går spillet frem og tilbage indtil et af holdene har væltet alle kubbene på modstandernes bane og til sidst vælter Kongen.
  1. Når Kongen skal væltes, skal der kastes fra den oprindelige basislinje.

Vær opmærksom på at man for at vinde skal vælte Kongen. Hvis man har væltet alle kubberne, men ikke vælter Kongen eller man ikke har flere pinde tilbage til at vælte Kongen med, har man tabt. Man har også tabt hvis man under spillets gang rammer og vælter Kongen i utide.

Du kan købe dit eget eksemplar her:

legebyen.dk