Ludo regler

Ludo, med eller uden stjerne og globus

Opsætningludo

Regler for Ludo gælder for 2-4 spillere.
Hver enkelt spiller vælger 4 brikker i samme farver, og placerer dem i feltet med tilsvarende farve.
Man kan spille med alm. terning eller ludo-terning.

Ludo-terningen har seks sider, men øjnene 3 og 5 er udskiftet med globus og stjerne. Slår man globus, må man flytte en brik til det nærmeste globusfelt på spillepladen – også ud fra sit startområde. Slår man en stjerne med terningen, så må man flytte en brik frem til det nærmeste stjernefelt – og derfra hoppe videre til det næste. Er en brik for tæt på mål til at få glæde af en globus eller stjerne, kan slaget ikke bruges på den brik. Alle andre kast giver ret til at flytte en brik det antal felter som øjnene viser. Ekstrakast gives ved at slå en globus eller en sekser.

Almindelig er en sekssidet terning uden stjerne og globus. Med den skal man slå seks, for at flytte en brik ud af startområdet, mens alle andre kast giver ret til at flytte en brik det antal felter øjnene viser. Ekstrakast gives når der bliver slået seks.

Start

Spillerne slår på skift med terningen.
Ved slag af 6’er, har man ret til at rykke en brik ud på banen.
Er alle ens brikker i startfeltet, har man tre forsøg til at slå en 6’er.
Spillerne slår efter tur i urets retning.

Spillets gang

En 6’er giver ret til et ekstra kast.
Spillernen rykker antallet af felter svarende til øjnene på terningen. Man følger urets rening rundt på banen.
Lander man på et felt, hvor der i forvejen står en brik, skal den først ankomne brik tilbage til
startfeltet. Står der til gengæld to brikker på feltet, er det sidstankomne der skal tilbage til start.
Man kan ikke undlade at flytte en brik. Dvs. man skal flytte en brik, selv hvis det betyder man skal
tilbage til start.

Felter

På spillepladen er der flere specielle områder og felter.

  • Startområdet er der, hvor de fire brikker starter. For at tage en brik ud af startområdet, så skal man slå en globus, hvis man spiller med ludo-terningen, eller en sekser hvis man spiller med en almindelig terning. Har man alle sine brikker i startområdet, får man op til tre slag med terningen, før turen gives videre.
  • Målområdet er hvor de fire brikker skal følges hen. Hver spiller har sit eget målområde, og ingen anden spiller må tage sine brikker derind. For at nå enden af målområdet, så skal det rammes præcist – ellers må man flytte sin brik i den modsatte retning.
  • Globus-felter beskytter brikkerne fra at blive slået hjem. Lander en modspillers brik på en beskyttet brik, bliver den selv slået hjem. Der er dog en undtagelse ved de farvede globusfelter. Eksempelvis er det kun røde brikker som kan være beskyttede på det røde globus felt, uanset antallet af brikker man har på feltet. Har man to brikker stående på modspillerens farvede globus, kan de altså begge blive slået hjem.
  • Stjerne-felter fungerer som genveje, der kan bringe brikkerne hurtigere frem til målområdet. Lander en brik på en stjerne må den flyttes frem til den næste stjerne. Er det stjernen foran målområdet der landes på, flyttes brikken direkte i mål.

Vinderen

.. er den der først får alle 4 brikker i mål.
Mål er centrum, og man skal hele banen rundt og ind via sin egen farve, for at komme i mål. Når
man er kommet ind på de farvede felter kan man ikke slås hjem.
Spilles der med alm. terning skal det præcise antal manglende øjne slåes, for at man må rykke til
tops. Hvis man ikke kan rykke fremad, må man blive stående til næste tur.
God fornøjelse!

Du kan købe dit eget eksemplar her:

legebyen.dk