Kategoriarkiv: Havespil

Spil som egner sig til at udfoldes i haven

Petanque

Petanque

 

 

 

Petanque kan spilles på forskellige underlag, men bedst på hårdt grus.

Banen

En grusbane, en grusparkeringsplads eller en parksti er meget velegnet. Spillearealet bør mindst være 3×12 meter – men gerne som fastlagt i de internationale regler 4×15 meter.

Holdopdeling

Petanque kan spilles som Single, Double eller Triple. I Single og Double har hver spiller 3 kugler, i Triple 2. Hovedmålet er at komme så tæt som muligt på den lille trækugle kaldet ‘grisen’ – med så mange kugler som muligt foran modstanderens nærmeste kugle.

Hvem skal starte

Der trækkes lod om, hvilket holdt som skal starte. Vinderholdet tegner en cirkel med en diameter på 35 – 50 cm. Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder inden for denne cirkel.

En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen kaster nu grisen ud i en afstand af mindst 6 meter og højest 10 meter fra cirklen.

En spillerunde
 1. En spiller fra samme hold kaster den første kugle – og prøver at komme så tæt på grisen som muligt.
 2. En spiller fra det modsatte hold forsøger nu enten at kaste en kugle tættere på grisen – eller at skyde den første kugle væk.
 3. Det hold som ikke ligger nærmest grisen, fortsætter med at kaste til de får en kugle nærmest. Herefter kommer det andet hold til.
 4. Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler.
 5. Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun et hold får point i hver runde. Det hold, som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har kugler nærmere end modstanderens nærmeste kugle.
 6. Det hold som lå nærmest og vandt runden tegner en ny cirkel og starter næste runde.
Hvem vinder

Vinder af spillet, er det hold, som først når 13 point.

Petanque som sport

Petanque er samtidig en sportsgren fra marts 1986 og har siden været medlem af det internationale forbund.

Dansk Pétanque Forbund

Kroket

Spilles af 2 – 4 deltagere fra

Kroket

Kroket spilles på en bane (helst en plan og jævn græsplæne), der er ca. 30m lang og ca. 20m bred.

Kroket kan spilles af 2 – 4 deltagere, der enten spiler, alle mod alle, eller deler sig i to hold. Buer, start og vendepæl placeres som ilustreret på billedet.

Det gælder om at slå sin kugle fra startpinden og gennem buerne 1 – 7, ramme vendepælen, hvilket giver et frislag, og tilbage gennem buerne 8 – 14 til målpælen (startpælen). Den deltager eller det hold, der først kommer gennem banen og rammer målpæleKroketn vinder.

Deltagerne slår i den rækkefølge farverne er på startpælen angiver oppefra. To, der spiller på samme hold må ikke slå lige efter hinanden. Er der kun to deltagere, kan de spille med to kugler hver.

Spillet

Første deltager lægger sin kugle ca. 30 cm. fra startpælen og forsøger i et slag at slå kuglen igennem den første bue eller igennem buerne 1 og 2 (giver 2 frislag). Altså: En deltager, der har fået sin kugle igennem en bue, får endnu et slag, der kan benyttes til at forsøge at slå kuglen igennem næste bue eller til at bringe sin kugle i position til næste bue. En deltager må fortsætte med at slå, sålænge det lykkes at slå kuglen gennem den næste bue eller “krokere” en kugle. Forfejler man sit slag, går turen videre til næste deltager.

Midterbuen består af to buer og giver derfor to frislag når den passeres.

Krokade

Det er tilladt at ramme (krokere) såvel mod- som medspilleres kugler. Lykkes det, lægger man sin egen kugle tæt op ad den kroerede kugle, placerer en fod ovenpå sin egen kugle og slår på egen kugle, sådan at den anden kugle slås væk i den retning, man ønsker. I stedet for at slå den anden kugle væk kan man – hvis det er mere fordelagtigt – vælge at lade den anden kugle ligge og har i stedet 2 slag med egen kugle. det er tilladt at krokere så mange kugler man vil i træk – dog aldrig den samme kugle to gange i træk, uden at man i mellemtiden har passeret en bue med sin egen kugle.

Bemærk: Kun kugler, der har passeret de tre første buer må krokeres eller slås væk.

Regler/definitioner

En kugle regnes for at være kommet igennem bue, når man kan lægge kølleskaftet mellem buen og kuglen uden at røre denne.

Ligger kuglen i bue, har man, når det bliver ens tur kun ét slag; man mister altså retten til det frislag, man ellers får for at gå gennem bue.

En kugle der ligger i bue, må ikke benyttes til Krokade og det samme gælder for en kugle, der ligger mellem 8 og vendepælen, men man går først til pæls når man har haft modstanderens og makkerens kugler i Krokade.

Frispiller

Bemærk: Frispiller reglerne kommer kun til anvendelse ved makkerpar/Holdspil.

En deltager, der har passeret alle buer i den rigtige rækkefølge kaldes frispiller.

For at vinde spillet skal frispilleren krokere samtlige kugler, inden frispillerens kugle  rammer målpælen.

Rammer frispillerens kugle målpælen, før alle kugler er krokeret, er frispilleren ude af spillet.

Deltagere, der endnu ikke er kommer igennem samtlige buer, får et slag på frispillere, mens frispillere får to slag ved krokade.

Du kan købe dit eget eksemplar her:

legebyen.dk

Kubb regler

Kubb eller kongespil, er et meget gammelt spil, der sandsynligvis blev spillet allerede i vikingetiden. Det kan sammenlignes med datidens slagmark, når de stridende parter stod opstillet over for hinanden.

kubb

Kubb går ud på at vælte samtlige modstanderholdets kubber og til sidst Kongen.
Når Kongen vælter, er sejren vundet.

1        Kongen                     1 stk.                    10 x 10 x 31   cm.

2         Kubber                     2 x 5 stk.               7 x 7 x  14     cm

3        Kaste pinde              6 stk.                    2,5 x 2,5 x 31 cm

4        Bane afmærkning     4 stk.                    2 x 2 x 31      cm

Hvert hold består af 4 personer. Holdet stiller sig bag ved sine respektive kubber.  Start holdet findes ved kast mod Kongen, det hold der placerer en kastepind nærmest Kongen uden at Kongen væltes starter. Væltes kongen har man tabt.

 1. Hold A som begynder, fordeler de 6 kastepinde i mellem sig.
 2. Spillet kan begynde! Hold A skal fra sin kubb / basislinje med kastepindene vælte hold B´s kubber. Såkaldt “helikopterkast” er forbudt.
 3. Det er nu hold B´s tur til at kaste pindene. Inden de gør det skal holdet,fra basis linje, kaste de kubber som hold A har væltet over på hold A´s felt. De rejses der hvor de lander, i valgfri retning. Bliver kastet for langt, havner kubben i hold B´s felt eller uden for banen, gøres kastet om. Hvis andet forsøg også mislykkes placeres kubben efter hold A´s ønske, i hold A´s felt, dog aldrig tætter på kongen end en kastepinds længde. Hold B kaster nu pindene og skal i første omgang vælte kubbene ude i holdA´s felt
 4. Væltes en kubb på basislinjen før kubbene ude i feltet, rejses den igen.
 5. Hold A kaster de væltede kubber tilbage på samme måde som beskrevet under pkt. 3. Hvis der stadig er stående kubber tilbage i hold A´s felt flyttes basislinien frem til den forreste kubb. Hold A får altså lov til at kaste sine pinde fra denne nye basis linie.
 • På denne måde går spillet frem og tilbage indtil et af holdene har væltet alle kubbene på modstandernes bane og til sidst vælter Kongen.
 1. Når Kongen skal væltes, skal der kastes fra den oprindelige basislinje.

Vær opmærksom på at man for at vinde skal vælte Kongen. Hvis man har væltet alle kubberne, men ikke vælter Kongen eller man ikke har flere pinde tilbage til at vælte Kongen med, har man tabt. Man har også tabt hvis man under spillets gang rammer og vælter Kongen i utide.

Du kan købe dit eget eksemplar her:

legebyen.dk