Kategoriarkiv: Actionspil

Spilleregler for spil med action og bevægelse

Bikle-spil

Bikle-spil/Bikles / Bikkelen

Dette gamle behændighedsspil er blevet spillet i århundreder i Flandern, Nederland og UK. Ældre Folk i Dragør har næsten alle kunnet “bikle” i deres Barndom.

Dernede har det fået en renæssance her i coronatiden, og det bliver også brugt som aktiveringsspil for ældre demente.

Bikle-spil findes i mange varianter, og spillerne imellem kan aftale andre tiltag end dem beskrevet.

SPILLERE

To eller flere.  Fra 8 år gammel.

MATERIALE

Normalt spiller man med fem brikker / småsten / i gamle dage brugte man ankelknoglerne fra får. Bliver du hooket på spillet kan du købe bikkels over nettet. 

SPILBESKRIVELSE

I bikle-spil forsøger man at kaste og fange benstykkerne på forskellige måder, altid med een og samme hånd.  Fejler man sit træk, (se afsnit om FEJL) så mister man sin tur, og den næste spiller begynder.  Når det er ens tur igen, genoptages der fra den figur, som mislykkedes.  

Den, der først lykkes med at gennemføre alle aftalte figurer/mønstre korrekt vinder spillet.

Den grundlæggende form

Her følger beskrivelsen af ​​de mest almindelige figurer.

Hver figur starter med at spilleren kaster de fem småknogler i luften på samme tid og prøver at samle mindst een på bagsiden af ​​hånden, gerne flere.  Hånden løftes, så småknoglerne hopper op fra håndryggen og de samles i håndfladen mens de er i luften.  Alt dette gøres med en og samme hånd.

Hvis dette lykkes med alle 5 småknogler i een gang, kan du straks gå til næste figur.

Normalt er det ikke muligt at fange alle knoglerne på bagsiden af ​​hånden og knoglerne kan trille fra ​​håndryggen.  Mange vælger kun at fange et eller to knogler, vippe dem op igen og fange dem, hvilket er mindre vanskeligt.

Når knoglerne er tilbage i håndfladen, vælges en knogle som kasteknogle(tá).  De andre (hvis der blev samlet mere) bliver lagt til side. De knogler, der faldt til jorden, eller som trillede fra af ​​håndryggen, skal nu samles op:

Figurer.

1. Een ad gangen

Kasteknoglen kastes opad.  Med den samme hånd samles en knogle hurtigt op af ​​jorden, og i samme bevægelse fanges kasteknoglen.  Den opsamlede knogle lægges til side.  Sådan bliver man ved, indtil alle knogler er samlet op. 

 2. To ad gangen

Fremgangsmåden er identisk med ovenstående.  Dog skal de knogler, der ligger på jorden, samles op to og to – den eventuelt resterende knogle tages separat.

3. Tre ad gangen

Tre knoglerne samles op i en gang, den fjerde separat.

4 Alle fire

Knoglerne på jorden samles op i en gang.

I grundformen er det tilladt at skubbe knoglerne fra hinanden eller mod hinanden.  Dette gør opsamlingen lettere.  Dette gøres, mens en knogle bliver kastet op og fanget igen.

 2. Såning

I stedet for at kaste knoglerne op og samle dem på bagsiden af ​​hånden, bliver de blot spredt på jorden med en såbevægelse.  Når de er på jorden, må knoglerne ikke røre hinanden ellers regnes det for en fejl.  Spilleren vælger en af ​​knoglerne til kasteknogle, kaster den i luften og udfører de figurerne beskrevet i den grundlæggende form

3. Fejning

Som den grundlæggende form, men knoglerne skal nu samles op med det samme.  Med andre ord  de må ikke flyttes tættere sammen.

Ydermere bliver den kasteknoglen ikke fanget på en tilfældig måde, men altid med en vandret, fejende bevægelse.

 4. “Klip” eller “Skrab”

 Her erstattes fangebevægelsen med en bevægelse, hvor håndfladen vender mod jorden og knoglen fanges oppefra. 

5. ‘Bro’ eller ‘Under broen’

Efter såning af knoglerne på jorden vælger spilleren en af dem.  Derefter laver han en bro på jorden med tommelfingeren og pegefingeren.  Mens han nu kaster den ene knogle ud, prøver han at skubbe den anden knogle gennem broen.  Først en efter en så 2, så 3 og så 4.

Ovenstående figurer er de mest almindelige i bikle-spil. 

Derudover kan der aftales adskillige måder at gøre spillet vanskeligere på og som altid skal følge hinanden i en fast rækkefølge: bringe knoglerne til hjertet eller munden, bevæg eller drej knoglerne, …

FEJL

Det er som sagt vigtigt at gennemgå de forskellige figurer uden at fejle. Hvis man lykkes med en figur, kan man fortsætte med den næste (men vanskeligere) bevægelse.

Man begår en fejl og mister sin tur, når man:

 • Ikke Kan fange alle knogler på bagsiden af ​​hånden i håndfladen.
 • Ikke kan fange den kastede knogle, så det falder til jorden.
 • Mens du samler op, skal søge støtte fra en anden del af din krop for at forhindre, at de kastede knogler falder.  
 • Ikke samler det rigtige antal knogler (kun to i stedet for tre for eksempel)
 • Tager en knogle op og taber den til jorden, mens du fanger kasteknoglen.

Tak til Lieve Wallaert for de fine regler.

Spillet kaldes også Terre i en anden variant.

Bobspil regler

bobspil

Bobspil regler, fra 6 år.

Bob er en forenklet form for billard, som er sjovt at spille for både unge og ældre. Saml 2, 3 eller 4 spillere omkring bordet.

Indhold:
 • Spillebord
 • 4 køer
 • 4 stødringe
 • 15 gule ringe
 • 15 røde ringe
Forberedelser til spillet

Placer de røde og gule ringe i cirklen midt på spillebordet.
Dan to hold – et gult og et rødt.
Tag en kø i holdets farve.
Giv hver spiller en stødring (sort).

Indtag jeres pladser ved spillebordet.
• Med 4 spillere: Din holdspiller står over for dig ved bordet.
• Med 3 spillere: De to holdspillere står over for hinanden og danner et hold.

Den tredje deltager udgør det andet hold og skifter plads mellem de to andre sider af spillebordet.
• Med 2 spillere: Stå over for hinanden ved bordet. Spil fra din side af spillebordet og fra den side, som er til venstre for dig.

Spillet i korthed

Bob går ud på at støde sit eget holds ringe ned i et af spillebordets fire hjørnehuller.
Stødringen placeres bag ved eller halvvejs over spillerens egen grænselinje. Stødet foretages altid udefra, fra banden. Spilleren kan sidde ned eller stå op – vælg det, der passer dig bedst.

Spillets start!

Spillerne tager deres køer og støder deres stødringe mod ringene i midten af cirkelen, så disse bliver spredt over spillebordet. Derefter er det det gule holds tur. Spillet fortsætter med uret spillebordet rundt.

Generelle bobspil regler

Spiller du en ring i din egen farve i hul: Til lykke! Du får en ekstra tur.
Spiller du en ring i modspillerens farve i hul: Ærgerligt! Så er det modspillerens tur.
En ring hopper over banden: Læg ringen tilbage i den lille cirkel nærmest det hjørne, hvor ringen hoppede over.
Stødringen går i hjørnehullet: Ærgerligt! En ring i din farve skal tages op af skålen og er med i spillet igen. Læg ringen i cirklen i midten af bordet.

Hvem vinder?

De to hold fortsætter med at spille, til det ene af holdene har stødt alle sine ringe i hul og dermed vundet spillet. Da det gule hold åbner spillet, skal det røde altid have det sidste træk.

God fornøjelse!

Tilbage til forside

Terre

Terre Regler.
Terre

Terre er et kaste- og gribespil, som udføres med fem terningformede sten, hvoraf en kastes op i luften, mens en eller flere af de øvrige samles op efter regler med stigende sværhedsgrad, inden den første sten atter gribes. Til dette spil, som kendes fra oldtiden, benyttedes ofte fodrodsknogler fra får i stedet for sten.

Startopstilling:

4 terrer anbringes i en firkant. Mellemrummet mellem terrerne skal være en håndsbredde.

 • Den 5. terre (denne terre skal altid gribes) kastes op i luften. Mens denne er i luften tages én af de terrer der ligger på gulvet op, og med den samme hånd gribes den terre der er kastet op i luften. Den ene lægges. Dette gentages til alle 4 terre er fjernet fra firkanten.Tabes én af terrerne er det modstanderens tur. Når man får turen tilbage begyndes forfra til 1 er taget helt uden fejl.
 • Som med 1, men nu samles 2 terrer af gangen. Man skal altså kun kaste 2 gange.
 • Her samles 3 terrer den sidste tages som i 1 ́.
 • Alle 4 terrer samles og tages på én gang.
STRYGER.

4 terrer stilles i én lang række med håndsbredde mellem terrerne. 5 ́kastes op og alle 4 terrer skal samles op på én gang samtidigmed at den 5 ́gribes.

Når dette er gjort, fjernes den ene terre således at der næste gang “stryges” 3 osv.

OPKAST.

Terrerne anbringes i S. Den ene kastes op og man tager én op. Herefter kastes begge op og man tager den 3 ́. Nu kastes alle 3 opog man samler den sidste op. Når denne er taget stilles terrerne 2 og 2, herefter 3 og 1.

LÆG ÆG.

Start med at have alle 5 terrer i hånden. 1 kastes op og imens lægges 1 på gulvet. Forsæt til alle 4 er lagt. Nu kastes den 5 op ogman samler de 4 andre op. Næste gang lægges 2 ad gangen osv.

SPREDER TÆT.

Start med alle terrer i hånden. Hold terrerne i hånden der vendes ned mod gulvet og slip disse på én gang. Terrerne skal ligge pågulvet så man kan dække disse med én hånd. Modstanderen der er kommet bag efter må nu udpege “opkasteren”. Herefter tagesterrerne én ad gangen uden at spilleren rører nogle af de andre terrer. Røres andre terrer er øvelsen ikke udført korrekt og det blivermodstanderens tur. Næste gang tages 2 ad gangen. Ved 3 ́må modstanderen bestemme hvilken af de 4 terrer der ligger på gulvetder skal tages som 1 ́.

SPREDER SPREDT

Start som i spreder tæt, men nu skal terrerne være spredt så meget at de ikke kan dækkes af hånden. Ellers lige som spreder tæt.

TÅRN NED.

4 ́terrer stilles ovenpå hinanden. 1 kastes op og den øverste fra “tårnet” fjernes. Dette gentages til alle 4 er fjernet.Tårnet må ikkevæltes. Næste gang fjernes 2 osv.

TÅRN BYGGES.

1 kastes op imens lægges 1 på gulvet. Næste skal lægges/stilles ovenpå osv. Til alle 4 står som udgangsstillingen i forrige øvelse.Herefter lægges 2 osv.

GRIBER.

Alle 5 holdes i håndfladen og kastes op på en gang. Nu vendes hånden hurtigt, fingrene spredes og terrerne skal lande på håndensoverside. Når dette er gjort kastes terrerne op i luften og gribes. Først når man har grebet alle terrerne er øvelsen udført (den er retsvær)

Se eventuelt også Bikle som er et lignende spil.

Ninja turtles Pizza katapult

Teenage ninja turtles pizza katapult

Fra: 6+ år
For: 2 – 4 spillere

Forberedelse

Spillerne får:
1 Kraanq Droid
1 Shredder
1 Fodklan 
1 Turtle (matches med Turtlen i din ende af spillepladen)
1 katapult
4 pizzaer.

Alle spillere placerer deres figurer i deres ende af spillepladen.
Katapulten, og pizzaerne lægges lige udenfor spillepladen.

Spillerne stiller de 3 skurke i deres ende af pladen på et valgfrit sted bag den hvide stiplede linje, men ikke direkte foran Turtlen.

Stil skurkene strategisk, så det bliver svært at ramme dem. De er nemlig målet for spilleren, som sidder overfor dig. Når du har placeret skurkene, må du hverken røre dem eller flytte dem.

Teenage ninja turtles pizza katapult
Spil Ninja Turtles med 4 spillere
 1. Tæl til tre og spillet kan begynde. Affyr din pizza, og prøv at sigte så den rammer skurkene, lad katapulten igen og fyr løs. Hvis du vælter tre skurke i modsat side, inden modstanderen vælter dine tre skurke, så er modstanderen ude af spillet. Men pas på at du ikke vælter modstanderens Turtle, for så er du selv ude af spillet. Hvis dette sker, venter din modstander på modsat side til finalespillet.
 2. Du må lade og affyre dine egne pizzaer, ELLER modstanderens som sidder overfor. Du må ikke bruge pizzaer fra spillerne til højre eller venstre for dig.
 3. Du må ikke vælte skurkene foran spillerne til højre eller venstre for dig men kun skyde mod skurkene i din modsatte side.
 4. Når to spillere er ude af spillet, skal de sidste to spille mod hinanden i finalen.

Affyr IKKE andre genstande fra katapulten end dem, der medfølger til dette spil. Det er farligt at skyde med andet end pizzaerne.

Twister

Alder: 6+

 Twister
Indhold:

Twister -underlag
Drejehjul.

Sådan spiller I

Bred Twister -underlaget ud.

3+ spillere:
En af jer snurrer pilen rundt og fortæller, hvad de andre skal gøre.

2 spillere:
I skiftes til at snurre pilen rundt

Dommerens valg:
Find på noget, spillerne skal gøre.
Brug for inspiration ?  Bag på drejehjulet finder du et par sjove ideer.

Luft:
Spilleren skal holde den rigtige hånd eller fod i vejret i stedet for at sætte den på underlaget. Hvis du allerede har en hånd eller for i vejret, og pilen igen lander på ‘luft’, skal du sætte den ‘gamle’ hånd eller for ned på en tilfældig ledig farvecirkel og holde den ‘nye’ i vejret.

Tips
 • Kun én hånd eller fod på hver cirkel.
 • Cirklen ’tilhører’ den spiller, der først sætter en hånd eller fod på den.
 • Den, der snurrer pilen rundt, er dommer og afgør eventuelle uenigheder.
 • Når du først har flyttet dig, må du ikke flytte dig igen, medmindre dommeren giver dig lov – heller ikke selvom en anden spille prøver at komme forbi dig.
 • Hvis alle cirkler i den pågældende farve er optaget, snurres pilen rundt igen.
 • Hvis dommeren siger en kombination af hånd/fod og farve, som du allerede udfører, skal du flytte din hånd eller fod til en anden cirkel med samme farve (hvis de alle 6 er optaget, snurres pilen igen).
Du kan købe dit eget eksemplar her:

Klodsmajor

2 – 6 deltagere fra 6 år.

Klodsmajor opstilling

klodsmajor

Byg et tårn af klodserne. Start med at lægge en bund af 3 klodser: 1 rød, 1 gul og 1 blå klods. Oven på disse palceres yderligere 3 klodser (rød, gul og blå) på tvers af det første lag. Sådan fortsættes, indtil alle klodserne er brugt.

Selve spillet

Den første spiller kaster den farvede terning. Terningen afgør, hvilken farve klods spilleren skal fjerne. Spilleren skal herefter med én hånd trække/skubbe en klods i den farve ud af tårnet (aldrig fra øverste lag), og anbringe klodsen på tvers på toppen af tårnet. Herefter skiftes deltagerne til at kaste terningen, trække/skubbe en klods ud af tårnet og placere klodsen øverst på tårnet. Der skal stadig lægges 3 klodser i hvert lag som ved opbygningen af tårnet, men nu betyder rækkefølgen af farverne ikke noget

Spillet fortsætter, indtil en deltager fjerner en klods, der får tårnet til at vælte. de andre deltagere må nu råbe “KLODSMAJOR”. Den deltager, der fik tårnet til at vælte, udgår nu af spillet, og de andre starter forfra (som beskrevet ovenfor), indtil der er fundet en vinder.

Bemærk: Klodserne er ikke lige tykke, så nogle af dem er lettere at fjerne end andre. Det kan lade sig gøre at få tårnet til at balancere på en enkelt klods. Du vil blive overasket over, hvor højt man kan bygge tårnet.

Du kan købe dit eget eksemplar her:

legebyen.dk