Kategoriarkiv: strategispil

Backgammon regler

Backgammon er et spil for to personer.

Spillets regler kan varierer alt efter hvilken type man spiller. Af kendte varianter kan nævnes Tric Trac og Acey Deucey.

Spillet foregår på et bræt, der består af 24 punkter (spidser) placeret i fire kvadranter. Imellem venstre og højre halvdel af brættet er baren.
Brættet placeres mellem de to personer, så hver person har 12 punkter foran sig. De 12 punkter som vender ind mod personen, er dennes hjemland. Hjemlandet kan yderligere deles op i et ydre og indre hjemland.

Backgammon
Grundopstilling.

På billedet kan du se brættet med brikkernes grundopstilling.
Hvert felt har et nummer. Hvis du har den nederste del af brættet og de sorte brikker, har punkterne i dit indre hjemland nummer 1-6; punkterne i dit ydre hjemland har nummer 7-12; punkterne i modstanderens ydre hjemland har nummer 13-18; og punkterne i modstanderens indre hjemland har nummer 19-24.

I denne gennemgang vil hvert brik-ryk blive beskrevet med tal, der svarer til punkternes nummer. Rykker du fx seks felter frem fra det 24. punk, skrives det som 24/18.

Bemærk at dit indre hjemland enten kan være til højre eller venstre for dig. Hvis du spiller med de sorte brikker, er det til venstre for dig, men hvis du spiller med de hvide brikker, er det til højre. Der findes ingen regel om, at hvid henholdsvis sort skal have sit indre hjemland til højre eller venstre. Er spillerne uenige om spilleretningen, trækker man lod ved at slå højeste terning.

Formålet med Backgammon
Hovedformålet i backgammon er at bringe alle sine brikker hjem til sit eget indre hjemland og derefter tage dem ud af brættet. Den spiller, der først får alle sine brikker taget ud af brættet, vinder spillet.

Start af spillet
Hver spiller kaster en terning. Den spiller, der slår det højeste antal øjne, rykker først. Vedkommende skal benytte det slag, som netop er slået: Altså sin egen og modstanderens terning.
Hvis de to spillere slår det samme antal øjne, gælder slaget ikke, og begge spillere skal slå om, indtil de to terninger viser et forskelligt antal øjne.

Flyt af brikker
Begge spillere har 15 brikker. Sort rykker sine brikker i retningen fra punkt 24 mod punkt 1. Dvs. at brikkerne på 24-punktet, skal rykkes hele vejen rundt på brættet, mens brikkerne på 6-punktet allerede er hjemme. Hvid rykker den modsatte vej og skal således hele vejen rundt fra 1-punktet. 12- og 13-punktet skal ses som liggende i forlængelse af hinanden.
Efter åbningsrullet skiftes de to spillere til at rulle med to terninger.

Følgende regler gælder for rykningen af brikkerne:
  1. Brikkerne skal altid rykkes fremad. Dvs. at du altid rykker til et punkt af en lavere værdi, end det brikken står på.
  2. En brik kan kun lande på et punkt, som er åbent. Dvs. et punkt, hvor du selv har en eller flere brikker stående i forvejen; hvor modstanderen har kun én brik stående; eller hvor der ingen brikker er. Der er ingen begrænsning på, hvor mange brikker, der må stå på et punkt.
  3. De to terninger, som udgør et rul, skal ses som separate terninger. Dvs. at du kan vælge enten at bruge hele slaget på at rykke én brik, eller du kan vælge at bruge hver terning på forskellige brikker. F.eks. kan du, hvis du får åbningsslaget 54 vælge at rykke én brik 24/15 eller du kan vælge at rykke to brikker 24/20 13/8.
  4. Hvis du vælger at bruge hele slaget på at rykke én brik, skal du kunne gøre det via åbne punkter.
  5. Hvis begge terninger viser det samme antal øjne, fx 3-3 eller 5-5, et såkaldt dobbeltslag, skal du rykke, som om der var tale om fire terninger.
  6. Du skal bruge begge terninger i et rul, hvis det er muligt. Kan du kun rykke den ene, skal du rykke denne. Hvis den ene eller anden terning kan spilles, men ikke begge, skal den højeste terning spilles. Hvis ingen af numrene kan spilles, overgår turen til modstanderen.
At slå en brik

Når der kun er én brik på et punkt, kaldes det for et blot. Hvis en brik mellemlander eller ender på et punkt, hvor modstanderen har et blot, bliver blottet hittet (ramt) og anbringes efterfølgende på baren.
Når du er på baren, er førsteprioriteten at bringe brikken/brikkerne ind. Først når brikken/brikkerne er inde, må andre brikker rykkes.

En brik der er blevet slået, bringes i spil igen i modstanderens indre hjemland. Det gør du ved at rykke brikken fra baren ind på den spids i modstanderens indre hjemland, der svarer til det antal øjne, der er på en af terningerne.  Som altid kan du kun komme ind på et punkt, som ikke er besat af modstanderen. Hvis ingen af de punkter, som svarer til slaget, er åbne, mister du din tur. Hvis du kun kan bringe nogle af brikkerne ind, bringes disse ind og turen overgår til modstanderen.

Punkter og Blokader

Et punkt opstår, når du formår at placere to eller flere brikker på samme punkt. Fordelen ved at lave et punkt er, at brikkerne på punktet ikke kan slås hjem, og at modstanderen ikke kan mellemlande eller ende på dette punkt. Når du har lavet flere punkter i rækkefølge, har du lavet et blokade.

Fordelen ved blokader er, at det gør det sværere for modstanderen at få sine brikker forbi denne og dermed opfylde målsætningen om at få brikkerne hjem, og samtidig er det sværere for modstanderen at få brikker ind fra baren.

En særlig situation er, når du formår at lave alle seks punkter i dit indre hjemland. Dette, et lukket bord, betyder, at hvis modstanderen har eller får slået en brik op på baren, vil denne ikke kunne komme ind igen, før et af punkterne i det lukkede bord opløses.

Udtagning af brikker

Som sagt er formålet med spillet at tage dine brikker ud af brættet før modstanderen. Du kan først begynde at tage dine brikker ud, når alle dine brikker er inde i dit indre hjemland. Brikker der er taget ud, kan ikke komme med i spillet igen.
Hvis du bliver ramt, mens du tager ud og dermed kommer på baren, kan du først tage ud igen, når denne brik er blevet transporteret hele vejen rundt på brættet.
Brikkerne tages ud fra brættet fra de punkter,  der svarer til de øjne der vises på terningerne i slaget. Du er ikke tvunget til at tage brikker ud, men kan vælge at rykke i hjemlandet.

Hvis en terning viser et antal øjne, der er højere end det højeste punkt, du har brikker på, skal du fjerne en brik fra den højeste spids, der er brikker på. Hvis du fx slår en 6er, men kun har brikker fra 5-punktet og nedefter, skal du tage en brik ud fra 5 punktet. Hvis Sort i diagram 4 fx slår 61, kan Sort, i stedet for at spille 4/ud, 3/2 som efterlader to blots, vælge at spille 4/3 med 1eren og derefter 3/ud med 6eren. Tager du alle dine brikker ud før modstanderen, har du vundet spillet.

Gammon og Backgammon

Den spiller der først får sine brikker ud, vinder 1, 2 eller 3 point.

Hvis modstanderen har taget brikker ud, når du tager din sidste brik ud, vinder du et almindeligt spil til 1 point.
Hvis modstanderen endnu ikke har taget brikker ud, vinder du en gammon til 2 point .
Hvis modstanderen endnu ikke har taget brikker ud og stadig har brikker på baren eller i dit indre hjemland, vinder du en backgammon til 3 point.


Link til Dansk Backgammon Forbund

Her kan du købe dit eget eksemplar af spillet

Legebyen.dk

Qwirkle

Qwirkle

Fra: 6 år +
For: 2 – 4 spillere
Spilletid: 30 – 60 minutter

Indhold:

108 brikker. (36 x 3)

Målet med Qwirkle:

At placere brikkerne i rækker, så der scores flest mulige point.

Opstilling:

Brug papir og blyant til notering af point.

Placer brikkerne med billedsiden nedad Dette er nu stakken der trækkes fra.

Hver trækker seks brikker og placerer dem således, at de andre spillere ikke kan se billedsiden.
Disse kaldes “spillerens hånd”

Sådan startes spillet:

Spillerne tilkendegiver det største antal brikker, de hver især har fået på “hånden”, med ens kendetegn, enten farve eller billede.

Spilleren med det højeste antal startet spillet. Han/hun skal spille alle disse brikker når spillet startes. Hvis Flere spillere står lige, starter den ældste spiller. Spillet fortsætter i urets retning.

Spillet:

Når det bliver ens tur. kan man vælge en af tre muligheder:

  1. Læg en brik fra på spillefladen. og træk en ny brik fra stakken. så man hele tiden har seks brikker.
  2. Læg to eller flere brikker på spillefladen. Alle brikkerne der spilles fra “hånden”, skal  det mindst et kendetegn til fælles, enten billede eller farve. Brikkerne skal være af en del af en enkelt række, selvom de ikke behøver at røre hinanden. Træk nogle nye brikker fra stakken, så der hele tiden er seks brikker på “hånden”.
  3. Udskift enkelte eller alle brikker på “hånden” til andre brikker fra stakken. Dette kan blive nødvendigt, hvis det ikke er muligt at tilføje brikker til spillet. Læg de brikker til side, der byttet. Træk dernæst nogle nye, og bland derpå de oprindelige brikker stakken.
Sådan udbygges spillet:

Spilleme skiftes efter tur til bakker Alle brikkerne skal kunne sammenkædes med de lagte rækker. Alle brikkerne består af forskellige billeder og seks forskellige farver. Spilleme opbygger rækker ved hjælp af disse billeder og farver. To eller flere brikker, det rører hinanden. udgør enten en række af brikker med samme farve eller en række af brikker med samme farve. Nye brikker, der tilføjes, skal alle have samme kendetegn i (billede eller farve), som den allerede eksisterende række. Ind imellem vil der forekomme steder i spillet. hvor det ikke er muligt at tilføje flere brikker.

En række med billeder må kan kun bestå af en brik i hver farve. F.eks. må en række ned firkanter kun indeholde en blå firkant. en grøn firkant osv.

Ligeledes må en række med farver kun bestå af en brik med hvert billede. F.eks. må en række bestående af gule brikker. kun indeholde en gul firkant, en gul stjerne osv.

Point.

Når der dannes en ny række, scorer man et point for hver brik i rækken. Ligeledes scores et point, for hver brik der tilføjes en allerede påbegyndt række, plus et point for hver af de brikker, der allerede er lagt på.

En brik kan udløse to point. hvis den indgår som en del af to forskellige rækker. Når en række fuldendes med 6 brikker, udløses der 6 Bonus-point.

De seks brikker skal være af enten samme farve og med hvert sit billede, eller med samme billede i hver sin farve.
Rækker med mere end seks brikker er ikke tilladt.
Brikkerne anses Ikke for at ligge på række, hvis de ikke rører hinanden. Se H i den originale spillevejledning.

Sådan sluttes spillet.

Når alle brikker i stakken er brugt op, fortsættes spillet. Den første spiller der får opbrugt alle sine brikker, scorer seks point ekstra, dette slutter spillet.  Vinderen er spilleren med det højeste antal point.

Tips til strategier:

Undgå at rækker, bestående af 5 brikker, da man derved giver en modstander en nem mulighed, for at score mange point. Man opnår flest point, hvis det lykkes at få en brik til at indgå i flere rækker på en gang.

Endnu et sjovt spil fra: