Tag-arkiv: hestespil

Travspillet V65

Travspillet med V65

for: 2-6 deltagere
fra: 10 år
spilletid: ca. 2 timer

Driv din egen travstald!
I travspillet V65 køber du heste for at træne og konkurrere med dem, og i hvert løb står gevinstpenge på spil; taktiske omkørsler og fornuftig kørsel i opløbet Kan føre dig til sejr – og lidt held vil ikke skade.
Du kan også vinde penge ved at Satse på den rigtige hest, eller oven i købet hente puljen hjem på en V65:er. Travspillet hvor selv en outsider kan sejre og spillets vinder ikke er fundet før sidste løb er kørt. Spænding og underholdning, ganske som i virkeligheden.

Indhold.

1 spillebræt
6 hestebrikker
6 plastikfødder
46 træningskort
37 travkort
20 hestekort
20 nummererede hestemærker
36 indsatsbrikker, 6 i hver farve
36 markeringsskjul, 6 i hver farve
6 V65-kort
6 banklånebeviser
1 travprogram
1 totalisatorplade
1 odds- og uddelingstabel
1 speciel travterning, nummereret 2-3-3-4-4-
1 almindelig terning
samt spillepenge i forskellige værdier.

Bemærk: Spillereglerne kan forekomme omfattende ved første gennemlæsning, med de er udformede dels så de skal være så letfattelige som muligt og dels således at man kan begynde at spille direkte og efterhånden som man læser reglerne. Det er altså ikke nødvendigt at gennemlæse og forstå alle reglerne inden spillets begyndelse, men man læser reglerne frem til første stjerne, derefter gøres som reglerne angiver, så læser man igen, frem til næste stjerne og så fremdeles.
Enkelt, eller hvad?

Forberedelser 

a) Skil forsigtigt alle kortene fra hinanden- Bland træningskortene for sig og travkortene for sig og læg kortbunkerne på deres respektive pladser på spillebrættet. b)Vælg en spiller til at passe banken. “Bankøren” giver hver spiler:

 • et V65-kort
 • en hestebrik og en plastikfod i den farvespilleren har valgt (“Staldfarven”)Hestebrikken stikkes ned i plastikfoden. (Er der3 spillere, får hver 2hestebrikkerog er der 2 spillere får hver 3 hestebrikker).
 • 6 indsatsbrikker i staldfarven
 • 6 markeringsskjul i staldfarven
 • spillepenge i forskellige størrelser. Hvis der der er 4, 5 eller 6 spillere, skal hver spiller have 35.000.-. Hvis der er 3 spillere skal hver spiller have50.000,-, og hvis der er 2 spillere skal hver spillerhave 65.000,-c) Den øvrige spilleudrustning sorteres af bankøren og opbevares her indtil videre.
Travspillets gang – en sammenfatning

En komplet spillerunde foregår på følgende måde:

Først afholdes der auktion over visse af hestene. De indkøbte heste skal senere optrænes af spillerne, hvorved de mere eller mindre kan forbedre hestenes chancer i løbene. Der køres to løb i første omgang, hvorved spillerne i hvert løb satser på de heste de tror kan vinde.

Efter hvert løb udbetales gevinst og indsatsbeløb. Derefter må hver spiller beholde en hest og skal derefter sælge de øvrige tilbage tilbanken. Der afholdes endnu en auktion og to nye løb. Efter spillet må spillerne kun beholde en hest og skal sælge de øvrige til banken. Herefter afholdes ny auktion og så køres de sidste løb. Spillerne sammentæller nu sin kontante beholdning og den som har flest penge har vundet. Spillet har altså fire hovedelementer, som vender tilbage i en vis orden.

De fire hovedelementer er:
1) auktion
2) træning
3) indsats, og
4) konkurrence.

Nedenstående følger en mere fyldig information om de forskellige kort.

Træningskort: Disse kort optages når man bevæger sig langs trænings- banen øverst på spillebrættet. Ifølge træningskortene kan man enten få eller komme af medpenge (mest det sidste) og hestenes form kan enten forbedres eller forværres. Bemærk at træningskort altid er individuelle, d.v.s. de gælder kun for den hest som får kortet (hvis der da ikke står noget andet på kortet).

Bemærk også, at hvis man trækker et kort, hvorpå der står “Udbrydning”eller “Pådrivning”, skal disse kort ikke vises til de øvrige spillere, men gemmesunder de respektive hestekort for senere at bruges i selve løbet. De øvrige træningskort skal dog vises til de øvrige spillere.

Travkortene: Disse kort kan man tage op under selve løbet. Afhængigt af selve travkortet, kan det gå bedre eller værre og hvis man er rigtig uheldig, kan man risikere at blive diskvalificeret og må udgå af løbet.V65-kortene: På disse kort markerer hver spiller efterhånden hvor mange vindere han eller hun prikker ind i løbet. Prikker man 5 eller til og med 6 rigtige vindere indvinder man penge!

Bank-lånebeviser: Skulle en spiller komme i pengebekneb, må han eller hun låne i banken med et beløb som svarer til det som er anført på kortet eller kortene (man kan godt tage flere kort).
Renten betales efter hvert løb, indtil lånet er tilbagebetalt.

Hestekort: På hvert hestekort står hestens navn, nummer, og nominelle eller laveste pris.Desuden er der anført om hestens formindikation. Denne formindikator kan omfatte hele skalaen fra 5- til 5+ (dvs. maksimalt 6 trin). De fleste hestekort er dog på den laveste del af denne skala.

Formindikatoren viser, hvornår man skal lægge til (eller trække fra) på travterningen når hest og kusk flyttes, dvs. den viser, hvor god hesten er. Jo højere tal på formindikatoren, jo bedre er hesten i et løb og dermed også bedre eller større chancer for at vinde. Formindikatoren påvirkes dels af træningen og dels af resultatet i løbet.Formindikatoren kan aldrig blive højre end den højeste værdi og aldrig lavere end den laveste værdi.

Formindikatoren er enkel de fungerer på følgende måde:
Hvis formindikatoren står på 2+, tillægger man et felt, hvis travterningen viser en 2’er, men følger travterningen, hvis den viser 3, 4 eller 5.
Hvis formindikatoren står på 3+, tillægger man et felt hvis travterningen viser en 2’er, eller3’er, men følger travterningen, hvis den viser 4 eller 5.
Hvis formindikatoren står på 4+ tillægger man et felt, hvis travterningen viser en 2’er, 3’ereller 4’er, men følger travterningen, hvis den viser en 5’er.
Hvis formindikatoren står på 5+, tillægger man altid et felt, uanset hvad travterningen viser.
Hvis formindikatoren står på 0, skal man altid følge travterningen. Hvis formindikatoren står på 5-, følger man travterningen, hvis den viser en 2’er, 3’ereller 4’er, men fratrækker et felt hvis den viser en 5’er.

En hest som endnu ikke har trænet eller deltaget i løb, begynder altid med laveste værdi på formindikatoren. En hest som derimod har trænet og/eller deltaget i løb, beholder den opnåede værdi på formindikatoren, også selvom den sælges tilbage til banken og senere sælges til ny ejer. For den ny ejer kan hesten måske blive endnu bedre -eller værre, hvem ved . . .

1. Auktion

Det første man altid gør, efter at have fuldført forberedelserne, er at holde auktion over en del af hestene.

 • a) Bankøren finder hestekortene med numrene fra 1 til 12. De øvrige hestekort lægges indtil videre bort.
 • b) Bankøren lægger kortene med hestene, som skal på auktion, foran sig(rækkefølgen er underordnet). Han trækker nu et vilkårligt kort og begynder auktionen. Åbningsbuddet (= laveste pris) ses på hestekortet. Mindste spring i buddene er på + IOO.
 • c) Hvis der er 4, 5eller 6 spillere, skal hver spiller købe 2 heste. Er der 3 spillere, skal hver spiller købe 4 heste. Er der 2 spillere skal hver spiller købe 6 heste.
 • d) Auktionen fortsætter til alle spillerne har fået det antal heste de ønsker. Hvis ingen giver bud, på den hest auktionarius har ude, lægger bankøren kortet nederst i bunken og trækker et nyt kort. Så snart en hest er købt, skal køberen betale tilbanken.
 • e) Når auktionen er ovre, giver bankøren hver spiller de numre som svarer til de indkøbte heste (samme nummer).
2. Træning

Inden første løb kan afholdes skal hestene trænes.

 • a) Alle spillere sætter et at sine markeringsskjul ved laveste tal på formindikatoren, på alle sine hestekort.
 • b) Spillerne placerer nu sine nummererede hestemærker på feltet mærket STALD længst tilvenstre på træningsbanen. Slå nu med den almindelige terning, den som opnår højst point vinder! Resten af spillet fortsætter herefter i rækkefølge højre om.
 • c) Den som begynder slår med den almindelige terning (travterningen anvendes kun vedkonkurrencer) og flytter den første af sine hestemærker (den med lavest nummer) lige så mange felter som terningen viser. Anvisningerne på feltet skalfølges. Får eller køber man et træningskort, skal anvisningerne også her følges(undtagelser: kort med teksten “Udbrydning!” og”Pådrivning” vises ikke til modspillerne, men lægges under hestekortet for hesten, som fik dem).
 • d) Når førstespiller er færdig med at flytte sin første hest, slår han eller hun igen med terningen og flytter sin næste hest (den med næstlavest nummer) lige så mange felter som terningen viser. Når samtlige heste er flyttet en gang går turen videre til næste spiller. Tips: For at gøre det lettere at læse teksten på felterne, placeres kortene under felterne. Se figur!
 • e) Når samtlige heste er færdigtrænet (man behøver ikke have korrekt pointtal på terningen for at komme tilbage til feltet “Træning slut”) skal hver spiller udvælge, hvilken eller hvilke heste han eller hun vil stille op med i de to følgende løb. Den samme hest må ikke deltage i begge løb! Er der 4, 5 eller 6 spillere må hver spiller kun opstille med en hest i hvert løb; er man 3 spillere må man kun opstille med 2; og er man 2 spillere må hver spiller kun opstille med 3 heste i hvert løb.
Opstilling til start
 • a) Hestene stillesnu op til start på tallene på travbanen (husk at se efter i travprogrammet om det er et langt løb, eller et kort løb). Heste med lavest tal på formindikatoren stilles inderst. Har flere heste samme tal på formindikatoren slår man med den almindelige terning om, hvem der skal stå yderst eller inderst lavest antal point indebærer, at denne hest kommer til at ståinderst i forhold til heste med samme formindikator tal.
 • b) Rækkefølge forflytning af hestene under løbet går i tur fra bane 1 (inderst) til bane 6, og altså ikke i den rækkefølge spillerne sidder rundt om bordet (forudsat at man da ikke har byttet plads). For at holde rede på denne orden lægger spillerne deres markeringsskjul på felterne “Placering i løbet” på spillebrættet. Starter rød hest på bane 1 placeres et rødt markeringsskjul på felt nr. 1, osv.
 • c) Kortene for de heste som ikke deltager i første løb placeres med forsiden nedad.
3. Indsats

Nu hvor hestene står opstillet til start skal der satses på de heste som man tror kan vinde.

 • a) Bankøren fremlægger totalisatorpladen på bordet.
 • b) Man må satse på alle heste, også modspillernes. Den eneste begrænsning er, at hvis der er 6heste i løbet må man højst satse på de 3 af dem, og hvis der er 4 eller 5heste i løbet må man satse på højst 2 af dem.
 • c) Indsatsen gøres med de 6 indsatsbrikker som spillerne allerede har fået, (1 x 1.000,-, 1 x 500,-, 1 x 200,- og 3 x 100,-). (Er der kun 2 eller 3 spillere, kan man, hvis man ønsker det, dele de overskydende indsatsbrikker mellem sig.
 • d) Hver spillerlægger sine indsatsbrikker, med tallene nedad, på totalisatorpladen på den eller de heste han eller hun vil satse på. Man behøver ikke bruge alle sine indsatsbrikker. Betaling til banken sker ikke før efter løbet er kørt. På denne måde vises ikke overfor modspillerne, hvor meget man satser på de forskellige heste!
 • e) Ved bedømmelsen af hvilke heste der har størst chance skal man dels se på formindikatoren (jo højere bedre hest) og dels på hvor mange træningskort (med og”Pådrivning”) den pågældende hest har til rådighed under løbet jo flere kort, desto stærkere vil den være.
4. Konkurrence

Nu er det tid at køre første løb!

 • a) Hver spillerbetaler afgift for egne heste. Afgiftstørrelsen fremgår af travprogrammet.
 • b) Hesten på bane 1starter først og herefter går startrækkefølgen udad.
 • c) Hver gang det er en ny hests tur, slår dens ejer med begge terninger.
 • d) Hesten flytteslige så mange felter som travterningen viser, plus hvad hestens formindikator viser.
 • e) Den almindelige ternings pointtal påvirker ikke hestenes bevægelser, men hvis den viseren 1’er eller en 6’er skal man optage et travkort. Travkortet optages efter at hestebrikken er flyttet. Instruktionerne på travkortet skal omgående udføres, hvis der da ikke står noget andet på kortet.
 • f) Bemærk at feltindelingen på banen er i “sik-sak”, bortset fra felterne lige foran mållinjen. Dette er lavet for at kunne foretage spændende omkørsler, “klemninger”og jævne løb. Hver gang en hest flyttes, må den bytte bane så ofte som ønsket. Ved banebytte går hestebrikken til modstående felt, hvis denne strækker sig længere frem end det felt, hvorpå hesten står. Hvor meget eller lidt det modstående felt går længere frem er uden betydning. Se nedenstående eksempel:

Eksempel 1: Hesten B får en 3’er på travterningen, den har 3+ på formindikatoren, og må derfor rykke 4 felter fremad. Hesten B kan herved gå forbi hesten A og havner på feltet med pilspidsen.

Eksempel 2: Hesten C slår en 5’ery og har 2+ på formindikatoren og må altså kun gå 5felter frem. Hesten C når herved op på højde med den ledende hest A.

 • g) Kort med”Udbrydning!’ “Pådrivning” kan anvendes, når spilleren ønsker det, men kun et kort Bemærk at disse kort kun gælder for de heste som fik dem under træningen og de må således ikke anvendes af andre heste.
 • h)”Pådrivnings”-kort anvender man efter at have slået med terningerne, men inden man optager et nyt travkort (dvs. hvis den almindelige terning gav en 1 ‘er eller en 6’er). Rækkefølge: først flyttes efter hvad travterningen og formindikatoren viser, og herefter “spiller man kortet” og flytter de ekstra felter,hvorefter man eventuelt optager et nyt travkort.
 • i)”Udbrydnings!”-kort spilles enten som et “Pådrivnings”-kort som beskrevet ovenfor(og gælder da for 2 ekstra felter), eller også spilles det som et rent”Udbrydnings!”-kort (men det giver intet ekstra felt) for at komme omkring den foranliggende hest som “spærrer”. Se nedenstående eksempel:

Eksempel 3: Hesten C er spærret når det bliver dens tur. Spilleren spiller da ud med et”Udbrydnings!”-kort og trænger sig igennem og går videre, ifølge travterning +formindikator.

Eksempel 4: Hesten B er ganske vist ikke spærret, men spilleren spiller ud med et”Udbrydnings!”-kort og kan derved gå forbi A uden at”omkøre”.

 • j) Et kort løb er en fuld omgang plus en lige strækning på langsiden, et langt løb er på halvanden omgang plus en strækning på langsiden.
 • k) Den hest som først krydser mållinjen, uanset hvilken bane den går på eller rækkefølgen ved terningkastet, har vundet løbet. Hvis man ved terningens hjælp (plus eventuelle “Pådrivnings”, “Udbrydnings!” eller “Spurtstærkhest” -kort) krydser mållinjen, skal man ikke optage noget travkort selv om terningen viser en l’er eller en 6’er. Hvis det derimod lykkes at krydse mållinjen med hjælp af et travkort f.eks. “Godt trav” er det helt i orden. Så snart hesten er gået i mål, stilles hestebrikken op til parade på første felt i “Placering i løbet”. De øvrige spillere og heste fortsætter. Næste hest som passerer mållinjen stilles op til parade på andet felt osv. til alle heste er gået i mål.
Handlinger efter første, tredje og femte løb
 • a) Uddel gevinster ifølge travprogrammet.
 • b) Den vindende hests formindikator flyttes et trin opad. Den sidste hests formindikator flyttes et trin nedad.
 • c) Alle de spillere som har satset på den vindende hest oprykker markeringshjulet et trin på V65 kortet (På V-65kortet skal alle spillere efterhånden markere hvor mange gange de har satset på den vindende hest).
 • d) Vend alle indsatsbrikkerne på totalisatorpladen så tallene kan ses. Alle betaler nu sin indsats til banken.
 • e) Se på odds og uddelingstabellen, og følg instruktionerne. Banken betaler til alle som har satset på den vindende hest. Herefter tager alle deres indsatskort tilbage.
 • f) Spillerne stiller nu hestene op tit start i næste løb. Bemærk at heste som stillede op i førsteløb ikke må stille op i andet løb, de som stillede op i tredje løb, må ikke stille op i fjerde løb og de som stillede op i femte løb, må ikke stille op i sjette løb. Derimod må f.eks. en hest som stillede op i første løb godt stille op i tredje løb, efter auktion og efterfølgende træning.
 • g) Bunken med travkort blandes omhyggeligt, alle gør deres indsats og derefter køres det næste løb.
Handlinger efter andet og fjerde løb
 • a) Gennemfør punkterne a – e som beskrevet ovenfor.
 • b) Hvis der er 4, 5eller 6 spillere må hver spiller beholde en hest, efter eget valg. Hvis der er 2eller 3 spillere må hver spiller beholde to heste, efter eget valg. De øvrige heste sælges tilbage til banken, for den nominelle pris + 1000,- for hver trin over minimum på formindikatoren.
 • c) Fra bunken med de ubrugte hestekort, tager bankøren hestene fra 13-16 (efter andet løb) respektive 17-20 (efter fjerde).
 • d) Nu afholdes der auktion. (Hvis det er efter andet løb gælder auktionen hestene 13-16 plus de heste som solgtes tilbage til banken. Hvis det er efter fjerde løb gælder auktionen alle de heste som ikke ejes af en spiller). Som beskrevet tidligere må hver spiller kun indkøbe en hest, hvis der er 4-5 eller 6 spiller,og er der 3 spillere må der indkøbes 2 heste, og er der 2 spillere må der indkøbes 4 heste – men hvis man ønsker det (eller mangler penge til købet) måder godt indkøbes færre heste.
 • e) Når auktionen er afholdt trænes hestene, præcis som beskrevet tidligere. Alle træningskort skaf tilbage til bunken inden træningen på- begyndes! Ingen hest må beholde eventuelle tiloversblevne kort. Bemærk også at heste som har været med tidligere begynder træningen med den værdi på formindikatoren som de har opnået hidtil, medens “nye” heste begynder med deres markeringsskjul laveste leje.
 • f) Når træningen er ovre vælger spillerne de heste som skal deltage i næste løb, stiller op til start, foretager deres indsats og gennemfører løbet.
Handlinger efter sjette løb
 • a) Uddel belønningspræmier og indsatsgevinster.
 • b) Hvis en afspillerne har fundet den rette kombination i alle seks løb (og altså har 6 vindere på sit V65-kort) får han eller hun 30.000,-. Skulle flere spillere have den rigtige kombination deler de beløbet. Hvis nogen har 5 rigtige får han eller hun 15.000,-. Har flere spiller 5 rigtige deler de beløbet.
 • c) Eventuelle banklån tilbagebetales, hvis der er penge.
Hvem vinder Travspillet V65?

Den spiller som har flest kontante penge (hestenes værdi indregnes ikke) har vundet spillet!

Alternative regler

Med de ovenstående regler fungerer Travspillet V65 udmærket. Der er dog intet som hindrer at man kan indføre sine egne regler, hvis alle er enige og det gør spillet bedre. Som eksempel kan nævnes, at vi eksperimenterede med indsats om plads (og altså ikke bare med en vinder), en regel om at alle heste havde lige mange terningkast som den vindende hest (den hest som kom længst overmållinjen har vundet), at man må eje og træne flere heste end angivet ovenfor(hvis man da har råd – det giver flere heste at vælge imellem i hvert løb), andre typer af løb osv. Vær ikke bange for at finde på noget nyt og personligt!

Når du har fundet dig godt tilrette med Travspillet, hører vi gerne fra dig om kritik og ros. Skriv til AB ALGA, Industrigrenen 21, 2635 Ishøj og fremsæt dine kommentarer.

Se også: Derby