Mølle

Mølle er et klassisk brætspil for 2 personer.

Mølle

Hver deltager har 9 brikker, som skal kunne kendes fra modpartens. Spillet begynder med at deltagerene anbringer en af deres brikker på et af de sorte punkter “Baserne”. Det gælder nu om at få baserne på samme linie besat, så har man en “Mølle”. For hver mølle man danner, fjerner man en af modpartens brikker.

Når alle brikkerne er (eller har været) inde på brættet, begynder man nu at flytte med brikkerne ” trække”. En brik kan kun flyttes til en tilstødende base, og kun hvis denne ikke er besat.

En “svikmølle” er en dobbeltmølle, den består af 5 brikker, der er placeret således at hvert træk danner en “mølle”.

Når en spiller kun har 3 brikker tilbage, må man begynde at “springe”, dvs. man behøver ikke længere at overholde reglen om altid at skulle flytte til en tilstødende base, men må anbringe den brik, man vil  flytte, hvor hen man ønsker det, blot basen er fri.

Når en deltager kun har 2 brikker tilbage, har man tabt