Landmandsspil

For 2 – 6 deltagere fra 7 år

Landmandsspillet

Landmandsspillet går ud på, at du fra husmandssted via bondegård/herregård køber slottet.

På spillepladen er der 6 husmandssteder 4 bondegårde, 2 herregårde og 1 slot. Til valgfrit køb er der skovlodder til en værdi af 40.000-150.000
Til hvert husmandssted hører tre marker, herregård hører fem marker.

Indhold

Spilleplade
24 markeringsbrikker (4 i hver farve)
72 afgrødekort (12 stk. af hver af de følgende: roer, havre,
byg, kartofler, rug og hvede)
Terning
6 forsikringsbeviser
80 handlingskort (20 for hvert kvartal)
18 vækstkort (8 stk. l’ere, 6 stk. 2’ere og 4 stk. 3’ere)
Ca. 225 pengesedler (ca. 25 stk. ä 50,-, ca. 25 stk á 100,-
ca. 25 stk. ä 500,-, ca. 50 stk. ä 1.000,-, ca 25 stk. á
2000,-, ca. 25 stk. ä 10.000,-, ca. 25 stk. ä 50.000,-, ca. 25
stk. ä 100.000,-)
Checkhæfter med ca. 50 checkblanketter.

Forberedelser

En af deltagerne udvælges til at passe kassen. Den, der passer kassen, får 5,000 kr. i løn om året fra kassen. Lønnen udbetales hvert år bagud.
Hver deltager får 10.000 kr. og et husmandssted efter eget valg.
Første husmandssted er gratis. Deltagerne vælger hver sin farve blandt markeringsbrikkerne. Den ene af brikkerne flytter du med; med de øvrige markerer du eventuelle køb af skov. Før den første slår første slag, »ordner« hver deltager sine marker. Den første afgrøde er gratis.
Du kan vælge mellem seks forskellige afgrøder (afgrøde-kort): hvede, byg, rug, havre, roer og kartofler.
På dine tre marker kan du dyrke f.eks. byg, hvede og kartofler, eller du kan dyrke kartofler på alle tre marker.
Afgrødekortene lægges ud på markerne, ét kort på hver mark. Når der ikke er flere fgrødekort, må du afstå fra at købe.

Priserne for afgrødekort er for:

Husmandssted 1.000 kr.
Gård 3.000 kr.
Herregård 10.000 kr.

Vurderingsværdien er for:

Husmandssted 50.000 kr.
Gård 200.000 kr.
Herregård 750.000 kr.
Slot 2,5 mill. kr.

Forsikringer

Du kan under spillet forsikre din ejendom eller din skov mod brand.

Forsikringen koster pr, år:

Husmandssted 500 kr.
Gård 2.000 kr.
Herregård 7,500 kr.
Skov 1 % af værdien

Du kan også tegne en halv forsikring, og den koster da det halve. Hvis der udbryder brand, og du kun er forsikret for halvdelen, får du kun det halve forsikringsbeløb.
Forsikringen er frivillig.
Spillet kan begynde, når alle udbetalinger er foretaget, og deltagerne har slået om, hvem der skal begynde. Den, der slår det største antal øjne, begynder. En sekser giver et ekstra slag. Flere markeringsbrikker kan under spillet komme til at stå på samme nummer.

Spillets gang

Havner du på et rødt nummer, må du trække et handlingskort. Du skal tage et kort fra den bunke, der svarer til det kvartal, du befinder dig i.

Kortene er mærket med 1 ., 2., 3. og 4. kvartal.

På handlingskortene er der forskellige tekster, og de kan betyde en uforudset udgift eller indtægt. Disse indtægter respektive udgifter forfalder til betaling omgående.
Havner du på et nummer med grønt kryds, skal du trække et vækstkort (de hvide kort med tallene). På disse kort står et tal, 1, 2 eller 3, og tallene angiver, hvor mange afgrødekort du må tage og benytte. Hvis du tidligere har valgt at dyrke hvede og kartofler, må du nu kun tage afgrødekort heraf. Du må selv afgøre, hvor på din gård du vil lægge dine afgrødekort. På hver mark må der være flere afgrødekort.
Har du fået et handlingskort, som forårsager, at din høst bliver ødelagt, må du vente til næste år med at dyrke noget andet, og du bør bemærke, at her gælder ingen forsikring.
Du kan høste, når du kommer ind i tredie kvartal og hele tiden, mens du befinder dig i dette kvartal. Du bør vente med at høste, til du kommer ind i september for at få så mange afgrødekort som muligt, men du løber da risikoen for at få høsten ødelagt af frostnætterne i august og september. Venter du med at høste, til du kommer ind i fjerde kvartal, bliver hele din afgrøde ødelagt af frost, og du får ikke noget tildelt.

Når du skal høste, siger du til kassen »jeg skal høste«, og kassen regner dine afgrødekort sammen.

For hvert afgrødekort får du fra kassen:

Husmandssted 10.000 kr.
Gård 30.000 kr.
Herregård 100.000 kr.

Ved betaling af store beløb kan du bruge checkhæftet.
Den deltager, der først kommer til felt 108, d.v.s. har gennemgået ét år, skal vente på de øvrige spillere og det ny år, d.v.s., at en ny spillerunde ikke begynder, før alle har gennemgået det gamle år. Fast ejendom og skov sælges og købes. Gæld og fordringer afvikles og nye forsikringer tegnes. Husk, at forhøje forsikringerne ved køb af fast ejendom eller skov. Der betales nu for den ny afgrøde, og du kan dyrke din jord på andet år.
Hvis du har heldet med dig, kan du i løbet af et par år være ejer af en herregård, og derfra er der ikke langt til slottet.
Den spiller, som har været mest heldig, begynder det ny år.

Bemærk!

  1. Alle handlingskort og afgrødekort afleveres efter hvert år og blandes i de respektive bunker.
  2. Den, som først afslutter et år, får 10.000 kr. i præmie.
  3.  Ved dobbeltkort (afgrødekort/handlingskort) trækkes afgrødekortet først.
  4. Ingen må låne af kassen under spillet, men spillerne må indbyrdes låne penge af hinanden.
  5. Hver deltager må kun eje ét landbrug. Hvis et større landbrug købes eller arves, skal det gamle sælges.

Hvem vinder?

Den deltager, som køber slottet, har vundet.