Kategoriarkiv: Kortspil

Spilleregler for alle typer kortspil

Kasino

kasino på spilregler.dk

for: 2-4 spillere

Kasino er er kortspil hvor der spilles med ét almindeligt sæt spillekort uden jokere. Spillet gælder om at erobre kort fra bordet ved at matche værdierne med de kort man har på hånden.

Kortgivning

Ved opstart af en runde får hver spiller får 4 kort på hånden (en ‘Hånd’), og der bliver lagt 4 kort på bordet med billedsiden opad. Traditionelt uddeles to kort af gangen, to til hver spiller, og to til bordet, dette gentages hvorefter, de resterende kort lægges til siden.

Spillets gang

Den der sidder efter ‘kortgiveren’ starter første runde, med at lægge et kort fra sin ‘hånd’, og udføre en (eller flere) af de følgende handlinger:

 • Udsmide: Afgive et af sine kort ved at lægge det på bordet med billedsiden opad.
 • Matche: Alle kort kan bruges til at tage et eller flere kort med den samme værdi, der ligger på bordet.
 • Kombinere: Alle kort kan bruges til at tage to eller flere kort hvis værdi tilsammen er lig værdien af det kort der bruges til at tage dem med. For eksempel kan en spiller tage en 3 og en 6 med en 9, eller man kan tage en 2, 4, og 4 med en 10.
 • Bygge Kort kan bygges op på en af to måder (se: Bygninger).

En spiller må kun lave to af de overstående handlinger når der Matches og Kombineres samtidigt; altså en spiller må tage en 3 og en 4, plus en 7 med sin egen 7er.

Tage stik.

De kort man samler sammen ved at matche eller kombinere, udgør spillerens stik og lægges i én bunke med bagsiden opad. Man SKAL ikke tage stik hvis man kan, det er op til spilleren selv, om man ønsker at tage stik, hvis ikke, må man lægge et kort ud på bordet eller bygge.

Hvis en spiller rydder bordet når han/hun tager et stik, kaldes det en ‘svupper’, og dette giver 1 point til sidst. ‘Svupperen’ markeres, ved at spilleren vender et af sine kort, fra sin stik bunke.

Spillerne skiftes til at spille et kort indtil de ikke har flere kort på hånden, hvorefter de hver får 4 nye kort fra bunken og næste ‘hånd’ startes af den næste spiller ved bordet. Således fortættes indtil bunken er tom, hvorefter der tælles point sammen. Den sidste ‘hånd’ skal markers af kortgiveren ved at udmelde “sidsten”.

Den der får det sidste stik får resten af kortene der ligger på bordet, og dermed ‘sidsten’.

Kort værdier

Kortene har den værdi som de angiver, med enkelte undtagelser idet enkelte kort antage to værdier:

 • Ruder 10 (Store kasino) har værdien 10 eller 16.
 • Spar 2 (Lille kasino) har værdien 2 eller 15
 • Esser har værdien 1 eller 14
 • Spar 5 rydder bordet.
Bygninger:

At bygge er en måde at forsøge at sikre kort på bordet til næste gang det er ens tur. Man bygger ved at lægge et kort oven på et andet kort på bordet, dette må man gøre, hvis summen af de to kort til sammen er lig værdien af et andet kort, spilleren har i sin ‘hånd’.

Bygger:

For eksempel må en spiller lægge en 2 oven på en 7 på bordet, og melde “bygger ni”, forudsat at spilleren har en nier i sin ‘hånd’. Disse to kort må nu ikke splittes, og skal behandles som en enkelt nier, og kan tages af spilleren i næste tur, hvis altså ingen modspiller enten tager dem først, eller bygger videre.

Bygger ‘videre’:

En modspiller kan også tage de opbyggede kort ved at øge værdien. For eksempel, kan en bygget 9, bygges videre til 10 med et es, hvis altså spilleren der bygger videre har en tier på hånden. Den spiller der bygede først må også selv bygge videre såfremt han har de passende kort på hånden.

Man kan ikke bygge ‘videre’, når først der er bygget ‘mere’

Bygger ‘mere’:

Er det muligt at bygge flere 9’ere, og så skal man lægge dem i samme bunke. Dette kaldes at bygge ‘mere’. Det er muligt at bygge, så længe der er kort nok til at lave stik til det, og så længe spilleren der bygger, har mulighed for at tage stikket med samme ‘hånd’.

Når man bygger på denne måde kan den byggede værdi tages af alle andre spillere dersom de har et kort der matcher værdien.

Den anden måde at bygge på, er at en spiller lægger et af sine kort oven på et kort på bordet hvis værdien er den samme, og melder at disse kort er bygget sammen. Altså, en spiller kan lægge en 7 oven på en 7 og melde “mere syv”, hvis han selv har en syver mere på hånden. Værdien af disse byggede kort kan ikke ændres og kan derfor kun tages af modspiller såfremt de også har en syver.

Hvis man bygger noget så SKAL man tage et stik ind den efterfølgende tur, dog behøver det ikke være det man lige har bygget. Dog SKAL en bygning tages ind i samme ‘hånd’.

Man må ikke selv lave flere bygninger, før den forrige er samlet op fra bordet.

Point optælling

Når alle kort fra bunken er spillet bliver der delt point ud til spillerne. Point deles ud således:

 • 2 point for flest spar
 • 1 point for flest kort
 • 2 point for ruder 10
 • 1 point for spar 2
 • 1 point for hvert es
 • 1 point for at få det sidste stik (‘sidsten’).
 • 1 point for hver gang man ryddede bordet (‘svupper’).

Er der mere end en spiller med flest kort/spar, gives ingen points for dette.  Der kan altså maksimalt gives 11 point foruden ‘svuppere’.

De fleste spiller med at ‘svuppere’ udligner hinanden. sådan at forstå, at hvis alle spillere opnår en ‘svupper’, så vender hver spiller ét kort som markerer ‘svupper’.

Hvem vinder ?

Der spilles traditionelt det antal runder der skal til før en spiller har fået 21 point, hvormed han/hun vinder spillet.

Rummy

rummy

Antal deltagere: 2-6
Spilletid: Op mod en time
Antal kort: 52

Forberedelse

Kortgivning: Hver spiller skal have 10 kort ved 2 deltagere, 7 kort ved 3 eller 4 deltagere og 6 kort ved 5 eller 6 deltagere.
Kortene, som bliver til overs lægges i en bunke med billedsiden nedad. Vend det øverste kort fra bunken og læg det ved siden af bunken med billedsiden opad.
Værdier: Kongerne er højest og Esserne er lavest.

Sådan spiller man Rummy
 1. Man skal samle kombinationer, mindst tre kort af samme værdi eller i en sekvens i samme farve.
 2. Forhånden begynder med at trække et kort fra bunken, eller et kort ved siden af bunken. Herefter lægger han/hun et kort ned ved siden af bunken.
 3. Har man en kombination, så skal den lægges ned når man har tur, dvs, efter man har trukket et kort op og inden man lægger et kort ned.
 4. Næste spiller til venstre, gør herefter det samme. Hvis spilleren allerede har kombinationer på bordet, så må der bygges videre på denne kombination. Ligger der f.eks. tre ottere på bordet, så kan man lægge den fjerde til. Man må også gerne bygge videre på sekvenser, med et eller flere kort, som passer.
 5. Der kan lægges flere kombinationer ud på samme tid.
 6. Hvis sidste kort i bunken tages op, så vender man bunken ved siden af og laver en ny bunke til at trække fra.
 7. Hvis man er uopmærksom og ligger et kort ned i bunken, som kan bruges til en kombination på bordet, så må den af de andre deltagere som først opdager det, og siger Rummy, tage kortet og lægge det ned til den rette kombination.
 8. Hvis en spiller lægger sit sidste kort ned ved siden af bunken og lukker spillet, så er det slut. Man kan ikke lukke ved at lægge de sidste kort ned i en kombination.
 9. Spillet stopper nu og de andre deltagere må ikke lægge kort ned. Sidder man tilbage med kort på hånden, så giver de strafpoint.

Point
Konge, Dame, Knægt og 10 = 10 strafpoint
2 – 9 = strafpoint som værdien af kortet
Es = 1 strafpoint

Piratbridge

spilregler.dk

Piratbridge spilleregler

Antal deltagere: 3-7
Spilletid: 15 min
Antal kort: 52

Forberedelse

Kortgivning: Man giver kort af flere omgange. I første omgang får spilregler.dkhver spiller kun et kort, i næste omgang to, optil 7 kort,  her vender det og man går nedad med 6 kort , 5 kort osv. indtil at alle igen kun får et kort.
Til dette spil skal man også bruge tændstikker, hver spiller får 7 tændstikker.
Værdier: Esserne er højest og 2’erne er lavest. Spar er altid trumf.

Sådan spiller man Piratbridge

 1. Man skal tippe, hvor mange stik man kan tage hjem.
 2. Spilleren til venstre for kortgiver, starter med at spille ud. I første omgang er der kun et stik. Inden man spiller ud, skal man tippe om man får stik, og i så fald, hvor mange.
 3. Man tipper ved skjult at tage én tændstik i hånden, for hvert stik man regner med at få. (Resten skjules på bordet)
 4. Alle spillerne rækker hånden med tændstikker frem og åbner samtidig. Man tæller sammen og ser, om der er krig om stikkene (hvis der er tippet større antal end kort), eller om der er stik til foræring, (hvis der er tippet færre stik end der er kort).
 5. Man skal bekende kulør. Kan man ikke dette, så kan man spille trumf. Spar er trumf i spillet. Det er ikke nødvendigt at tage stik, og man må også gerne trumfe under, hvis man er bange for at få for mange stik.
 6. De deltagere, som har tippet rigtigt og spillet deres kort korrekt, får 10 point plus antallet af stik. Har man tippet forkert, så får man trukket lige så mange point fra, som man har tippet forkert.

Frem med „Elleveren”

Kan spilles af 2 – 8 deltagere fra 8 år.

Frem med elleveren

 

 

 

Spillets start

Kortene fordeles med ti til hver deltager. Resten lægges i en bunke på bordet med bagsiden opad.
Den spiller, som er i besiddelse af den røde „Ellever”, begynder, idet
han lægger denne midt på bordet med tallet opad. Er den røde „Ellever” ikke fordelt, begynder den spiller, som er i besiddelse af en „Ellever” i en anden farve, men i rækkefølgen gul-grøn-blå. Skulle der ikke være nogen „Ellever” blandt de omdelte kort, gives påny.

Spillets gang

Har den til venstre for den begyndende spiller en „Tier” eller „Tolver” i en af de udspillede farver, lægger han denne henholdsvis til
venstre eller højre for „Elleveren”. Men har han ingen af disse kort, må han lægge en „Ellever” i en anden farve. Er han heller ikke i besiddelse af en sådan, må han tage indtil 3 kort op, og viser det sig stadig umuligt for ham at lægge kort ned, må han beholde dem alle på hånden, til det igen bliver hans tur. Der fortsættes stadig venstre om, og spillet går ud på at lægge kortene fra 10 til 1 på den ene, og fra 12 til 20 på den anden side af „Elleveren”, men kun i samme farve.
Kortene lægges ovenpå hinanden, ikke i række.

Man kan godt lægge flere end ét kort ned ad gangen, såfremt de
passer til de på bordet værende.

Hvem vinder

Den spiller, der først bliver af med sine kort, har vundet. De øvrige
spillere tæller de point sammen, de har på hånden, hvorefter tallene
noteres ned.

Efter et forud fastsat antal spil (f. eks. 5) tælles points sammen, og
den, der har færrest, har vundet.
Øvelse giver spilleren fordele, og man lærer forskellige finesser,
f. eks. „at spærre”, vil sige at man holder et kort tilbage, først og
fremmest en „Ellever”, dog selvfølgelig under den forudsætning, at man kan lægge et andet kort i stedet. Det er sådanne tricks, der gør Frem med „Elleveren” spændende

Uno standardregler

For 2 – 10 spillere fra 7 år

Uno

Uno Indhold

108 kort fordelt på følgende måde:.

 • 19 kort fra 0 til 9 i farverne blå, grøn, gul og rød.
 • 8 Tag to kort. To for hver farve.
 • 8 Skift retning kort. To for hver farve.
 • 8 Spring over kort. To for hver farve.
 • 4 Joker, vælg farve kort
 • 4 Joker, Vælg farve, og træk fire kort

Spillets formål

Den deltager der først slipper af med sine kort i hver runde, får point for de kort de øvrige deltagere har på hånden. Den deltager der først når 500 point, har vundet

Forberedelser

 1.  deltagerene trækker hver et kort for at afgøre hvem der er kortgiver. Den, der trækker det højeste kort, skal give. Kort med symboler tæller som nul i denne sammenhæng.
 2. Kortgiveren blander kortene og giver hver deltager 7 kort.
 3. De resterende kort lægges med bagsiden opad i en bunke. Denne bunke kaldes den lukkede bunke.
 4. Det øverste kort vendes og lægges åbent ved siden af. dette kaldes afkastbunken. Bemærk specialkort = specielle regler. Se specialkort

Spillets gang

Deltageren til venstre for kortgiver begynder.

Deltagerene lægger efter tur et af deres kort på afkastbunken, hvis det har samme værdi farve eller symbol som det øverste kort i afkastbunken.

Eksempel: Hvis det øverste kort i afkastbunken er en rød 7’er, kan man lægge et rødt kort, en 7’er i anden farve eller man kan vælge at lægge en joker

Hvis man ikke kan lægge et kort, der passer til kortet i afkastbunken, skal man trække et kort far toppen af den lukkede bunke. Hvis det kan lægges på afkastbunken, har man lov til at gøre dette med det samme. Hvis ikke det kan lægges, går turen videre til næste deltager.

Man kan vælge IKKE at lægge et kort, selvom man har et kort der kan bruges. Man skal da trække et kort fra den lukkede bunke. Hvis kortet er anvendeligt kan det lægges med det samme, men man må ikke bruge kortene på hånden, når man har trukket et kort.

Specialkort

 • Træk to: Den næste spiller skal tage to kort op og må ikke lægge noget kort. Disse regler gælder også hvis kortet er det første kort i afkastbunken.
 • Skift retning: Dette kort vender spilleretningen. Er der kun er to deltagere virker det som et Spring over-kort.  Hvis kortet er første kort i afkastbunken, begynder kortgiveren, hvorefter der spilles højre om i stedet for venstre om.
 • Spring over: Når man lægger dette kort får den næste deltager sprunget over, og turen går videre til den efterfølgende deltager. Hvis kortet er første kort i afkastbunken, springes deltageren til venstre for kortgiver over, og deltageren til venstre for den deltager, der springes over, begynder.
 • Joker: Når man lægger en Joker, må man skifte til en anden farve, som derefter skal spilles. Man har også lov til at vælge den farve der allerede spilles. Jokeren må spilles selvom man har et andet kort der kan spilles. Hvis Jokeren er første kort i afkastbunken, bestemmer deltageren til venstre for kortgiver, hvilken farve der skal spilles.
 • Joker, træk fire: Når man lægger dette kort må man vælge hvilken farve der skal spilles videre i, og næste deltager skal trække 4 kort fra den lukkede bunke og mister sin tur. Man må kun bruge kortet, hvis man ikke har et kort i den farve, der ligger øverst i afkastbunken. Hvis kortet er første kort i afkastbunken, skal man lægge det tilbage i bunken og trække et andet kort.

Spilrunden slutter

Inden man lægger sit sidste kort skal man råbe UNO. Hvis man ikke ikke råber UNO og en anden deltager opdager det, før næste deltager lægger eller trækker et kort, skal man trække to kort fra bunken med lukkede kort

Når en deltager er sluppet af med alle sine kort, er spillet forbi. Pointene tælles sammen og spillet begynder forfra.

Hvis en deltager lægger et “træk to” kort eller en “træk fire” Joker som det sidste kort, skal næste deltager trække det antal kort der er angivet, og disse kort tæller med, når man lægger point sammen.

Hvis den lukkede bunke slipper op, inden en af deltagerene er sluppet af med alle sine kort blandes og vendes afkastbunken og spillet fortsætter.

Point

Den deltager der først slipper af med alle sine kort, får point efter de kort de øvrige deltagere sidder tilbage med, efter følgende system:

 • Kort med tal 0-9  – Pålydende værdi
 • “Træk to” kort – 20 Points
 • “Skift retning” kort – 20 points
 • “Spring over” kort – 20 points
 • Joker – 50 Points
 • Joker “Træk 4” – 50 points

Hvis ingen af deltagerene har nået 500 point, når pointene er talt sammen, blandes kortene, og en ny runde begynder.

Spillets afslutning

Den deltager der først når 500 points, har vundet.

Æselspillet

For 2 – 8 deltagere fra 5 år.

æselspil

Æselspillet er et sjovt kortspil for børn  i alle aldre mdmdmdm

Spillets start

Kortene blandes og fordeles mellem deltagerene. Hver deltager anbringer sine kort i en bunke foran sig med bagsiden opad. Den yngste deltager starter og der fortsættes i urets retning.

Deltagerene vender på skift det øverste kort i deres bunke og anbringer det foran deres bunke med billedsiden opad.

Hvis en deltager vender et kort, der i opad- eller nedadstigende rækkefølge passer på et kort, vendt af en anden deltager, anbringes kortrt ovenpå dette kort. Dvs. at man både kan lægge kort nummer 6 og kort nummer 8 oven på kort nummer 7. Herefter får deltageren ret til at anbringe endnu et kort, enten et kort fra sin bunke af allerede vendte kort, eller et kort, der endnu ikke er vendt. Således fortsættes, indtil deltageren vender et kort, der ikke passer noget sted. Turen går så videre til næste deltager.

Når en spiller vender kort nummer 1, lægges dette kort midt på bordet med billedsiden opad. Ovenpå dette kort, skal deltagerne anbringe kort i opadstigende rækkefølge efterhånden som de vendes, dvs. ovenpå kort nummer 1 lægges kort nummer 2, oven på kort nummer 2 lægges kort nummer 3 osv. men ellers gælder de samme regler som nævnt ovenfor.

Kort der passer på midterbunken, skal placeres på midterbunken og må ikke placeres andre steder. Hvis et kort ikke passer på midterbunken, men kan passe på flere af de andre deltageres bunker, skal kortet anbringes hos den deltager, der sidder nærmest på ens venstre side.

Æselkortet

Hvis en deltager overseren muligehd for at komme af med et kort, får deltageren æselkortet og kaldes “æsel”. Desuden får deltageren et kort fra hver af de andre deltageres bunker med ikke-vendte kort. Næste gang en anden deltager overser en mulighed for at lægge et kort, går æselkortet videre til denne deltager.

Når en deltager har vendt alle sine kort, og turen kommer denne deltager igen, vender deltageren sin bunke med bagsiden opad og begynder forfra med at vende kortene.

Hvem vinder

Den deltager, der først kommer af med alle sine kort, har vundet. Hvis deltageren har æselkortet, er det dog den deltager, der bliver næsthurtigst færdig som vinder æselspillet